eng-bg8

The flashcards below were created by user Anonymous on FreezingBlue Flashcards.

 1. ONGOING['ɔngouiŋ]
  1. в пронес2. съществуващ3. растящ
 2. WAGE[weidʒ]
  • I. 1. обик. pl надница, заплата, заплащане2. обик. рl възнаграждение,
  • прен. отплата, възмездие, наказание3. attr надниченWAGE labour наемен
  • трудWAGE-increase/rise увеличение/повишение на
  • надниците/заплатитеWAGE-cut намаление на надниците/заплатитеWAGE-freeze
  • замразяване на надниците/заплатитеII. v водя (война), провеждам
  • (кампания и пр.)
 3. SELDOM
  a рядко
 4. BURSTING
  1. n избухване, напукване, пукнатина2. a избухлив, избухващ
Author:
Anonymous
ID:
161132
Card Set:
eng-bg8
Updated:
2012-07-05 19:47:56
Tags:
eng bg8
Folders:

Description:
eng-bg8
Show Answers: