hua ʻōlelo

The flashcards below were created by user kuupopoki3 on FreezingBlue Flashcards.

 1. make noise
  ka hanakuli


  hamani
 2. spread something out on a flat surface
  ka hāliʻi

  hamani
 3. count
  ka helu

  hamani
 4. to light a fire, turn on lights, turn on a machine
  ka hoʻā

  hamani
 5. to cause someone to wake
  ka hoāla


  hamani 
 6. to put inside, insert
  ka hoʻokomo


  hamani
 7. to start
  ka hoʻomaka  hamani
 8. to boil
  ka hoʻopaila

  hamani
 9. to touch
  ka hoʻopā


  hamani
 10. to turn off
  ka hoʻopio  hamani
 11. to forgive
  ka huikala


  hamani
 12. to look for
  ka huli


  hamani
 13. to hide something
  hūnā
 14. to look for (less common), strive
  ka ʻimi


  hamani
 15. to go get, fetch
  ke kiʻi


  hamani
 16. to hang up to dry
  ke kaulaʻi


  hamani
 17. to remove moisture, make dry as dishes
  ka hoʻomaloʻo

  hamani
 18. to cook in an ove
  ka ʻoma

  hamani
 19. to cook in an imu
  ke kālua

  hamani
 20. to cook something
  ke kuke


  hamani 
 21. to boil
  ke kupa

  hamani 
 22. to make coffee
  ke kupa kope


  hamani 
 23. to pour
  ka ninini


  hamani 
 24. to boil, (water)
  ka paila

  hamani 
 25. to fry
  ka palai
 26. to grate
  ka waʻu

  hamani 
 27. to scoop out food
  ka hao


  hamani 
 28. to moisten
  hoʻopulu


  hamani 
 29. wipe dry with a towel
  kāwele


  hamani 
Author:
kuupopoki3
ID:
161467
Card Set:
hua ʻōlelo
Updated:
2012-07-08 04:32:46
Tags:
hamani
Folders:

Description:
hamani
Show Answers: