Ulpan 2-16

The flashcards below were created by user sapalvit on FreezingBlue Flashcards.

 1. водопроводный кран
  בֶּרֶז ז' [ר' בּרָזִים, בִּרזֵי
 2. короткий
  קָצָר [קצַר-, ר' קצָרִים, קִצרֵי-; נ' קצָרָה, קִצרַת-, ר' קצָרוֹת, קִצרוֹת
 3. высокий
  גָבוֹהַּ [גבַהּ-, נ' גבוֹהָה
 4. вдовец
  אַלמָן ז
 5. брак, женитьба
  נִישׂוּאִים, נִישׂוּאִין ז"ר [נִישׂוּאֵי
 6. худеть, сбавлять вес
  רָזָה [לִרזוֹת, -, יִרזֶה
 7. низкий
  נָמוּך
 8. развод, расторжение брака
  גֵירוּשִים, גֵרוּשִין ז"ר
 9. 1.разведённый 2.выгнанный, изгнанный
  גָרוּש
 10. женатый (на ком-то)
  נָשׂוּי [ר' נְשׂוּאִים, נ' נְשׂוּאָה] (ל
 11. 1.быть подходящим, соответствовать 2.приспосабливать
  הִתאִים [לְהַתאִים, מַ
 12. привлекательный парень (разг.)
  חָתִיך ז
 13. 1.цвет 2.краска 3.масть (карты)
  צֶבַע ז' [צִבעוֹ; ר' צבָעִים, צִבעֵי
 14. красить
  צָבַע [לִצבּוֹעַ, צוֹבֵעַ, יִצבַּע
 15. жёлтый
  צָהוֹב [צְהוּבָּה, צְהוּבָּים, צְהוּבּוֹת
 16. голубой, синий
  כָּחוֹל [כּחוּלָה, כּחוּלִים, כּחוּלוֹת
 17. красный
  אָדוֹם [אֲדוּמָה, אֲדוּמִים, אֲדוּמוֹת
 18. белый
  לָבָן I [לְבַן-, לְבָנִים, לִבנֵי-; נ' לְבָנָה, לִבנַת-, לְבָנוֹת, לִבנוֹת-]
 19. фиолетовый, лиловый
  סָגוֹל [סגוּלָה, סגוּלִים, סגוּלוֹת
 20. коричневый
  חוּם
 21. чёрный цвет
  שחוֹר ז
 22. розовый
  וָרוֹד [ורוּדָה, ורוּדִים, ורוּדוֹת
 23. оранжевый
  כָּתוֹם [כּתוּמָה, כּתוּמִים, כּתוּמוֹת
 24. серый
  אָפוֹר [נ' אֲפוּרָה
 25. зелёный
  יָרוֹק [נ' יְרוּקָה
 26. сирень
  לִילָך ז
 27. 1.сезон; время года
  2.ответить
  • עוֹנָה נ
  • עָנָה [לַעֲנוֹת, עוֹנֶה, יַעֲנֶה
 28. 1.лист (дерева) 2.пики (карточная масть)
  עָלֶה ז' [עֲלֵה-; ר' עָלִים, עֲלֵי
 29. огонь
  אֵש נ
 30. 1.прохладный 2.холодноватый, равнодушный
  קָרִיר
 31. почти
  כִּמעַט
 32. безвременник (растение)
  סִתווָנִית נ
 33. пролеска
  בֵּן-חָצָב
 34. свеча
  נֵר ז' [ר' נֵרוֹת
 35. 1.гранат (дерево и плод) 2.граната
  רִימוֹן ז
 36. груша
  אַגָס ז
 37. 1.финиковая пальма 2.финик
  תָמָר ז' [ר' תמָרִים
 38. виноград
  עֵינָב ז' [ר' עֲנָבִים
 39. арбуз
  אֲבַטִיחַ ז
 40. дыня
  מֶלוֹן ז
 41. 1.ветер 2.душа, дух 3. душевные качества
  רוּחַ נ' [ר' רוּחוֹת
 42. дуть (о ветре)
  נִישֵב [לְנַשֵב, מ
 43. скитаться, кочевать, странствовать
  נָדַד [לִנדוֹד, נוֹדֵד, יִנדוֹד
 44. 1.выбирать 2.избирать
  בָּחַר [לִבחוֹר, בּוֹחֵר, יִבחַר
 45. холостяк (незамужняя)
  רַווָק ז' [נ' רַווָקָה
 46. 1.даже, даже если 2.хотя бы
  אֲפִילוּ
 47. колыбельная песня
  שִיר עֶרֶשׂ
 48. кипарис
  בּרוֹש ז
 49. 1.тутовое дерево, шелковица (бот.) 2.тутовая ягода
  2.земляника
  3.клубника
  • תוּת ז
  • תוּת בָּר
  • תוּת שָׂדֶה
 50. облако, туча
  עָנָן ז' [ר' עֲנָנִים, עַנְנֵי
 51. золотой, золотого цвета
  זָהוֹב [זְהוּבָּה, זְהוּבִּים, זְהוּבּוֹת
 52. песок
  חוֹל I ז' [ר' חוֹלוֹת]
 53. темнота, мрак, тьма
  חוֹשֶך ז
 54. покой, отдых
  מְנוּחָה נ
 55. 1.вести, водить 2.править (машиной) 3.иметь обыкновение
  נָהַג [לִנהוֹג, נוֹהֵג, יִנהַג
 56. шофёр, водитель
  נַהָג (נֶהָג) [נ' נַהֶגֶת
 57. подтверждение, заверение, удостоверение, справка
  אִישוּר ז
 58. вод.права
  אישור נַהיגה
 59. закончить, завершить
  סִייֵם [לְסַייֵם, מְ
 60. кончать, заканчивать; завершить, окончить
  גָמַר [לִגמוֹר, גוֹמֵר, יִגמוֹר
 61. 1.статья 2.высказывание 3.категория (филос.)
  מַאֲמָר ז
 62. 1.вкратце 2.короче говоря
  בְּקִיצוּר
 63. сокращать, укорачивать
  קִיצֵר [לְקַצֵר, מ
 64. документ, удостоверяющий личность
  תְעוּדַת זֶהוּת
 65. дождливый
  גָשוּם
 66. 1.облачный 2.(перен.) сумрачный, мрачный, невесёлый
  מְעוּנָן
 67. влажность, сырость
  לַחוּת נ
 68. влажный
  לַח
 69. 1.сильный, крепкий, твёрдый 2.громкий
  חָזָק
 70. бурный поток, наводнение; ливень
  שִיטָפוֹן ז' [ר' שִטפוֹנוֹת
Author:
sapalvit
ID:
163891
Card Set:
Ulpan 2-16
Updated:
2012-07-25 09:01:05
Tags:
Hebrew rus
Folders:

Description:
Hebrew-rus
Show Answers: