Renal Farmakologi

The flashcards below were created by user Janni_Larsson on FreezingBlue Flashcards.

 1. Furosemid
  Stofgruppe: Loop-diuretika

  Indtagelse: P.O.    

  • Virkning: 0,5-1 time, varer 4-8 timer.
  • Hæmmer NKCC2-transporter i
  • Henles asc. segment og
  • macula dense → elektrolytreabsorption ↓,
  • samtidig hæmmes JGA’s
  • TGF-respons (RAS).
  • Kan øge FE(Na+) op til 25%.    

  • Indikation: Ødemer pga. hjerte-,
  • lunge- og nyreinsufficiens. Hypertension.    

  • Bivirkning:
  • Hypovolæmi, hypotension, hypokalæmi
  • (øget Na+-opt. → øget K+-udsk.),
  • meta. alkalose (øget Na+/H+-antiport
  • → øget H+-sekr. H+-ATPase)  
 2. Bendroflumetiazid
  Stofgruppe: Thiazider

  Indtagelse: P.O.    

  • Virkning: 1-2 timer, varer 12-18 timer.
  • Hæmmer Na+/Cl—cotrans. i Dist. konv. tub.
  • Kan øge FE(Na+) ca. 8%.

  • Virkning distalt for macula densa
  • → intet TGF-respons ( ).    

  • Indikation: Ødemer, hypertension,
  • diabetes insipidus.,
  • essentiel hypertension.    

  • Bivirkning: Som loop, men mindre grad.
  • Hypovolæmi, hypotension,
  • hypokalæmi (øget Na+-opt. → øget K+-udsk.).       
 3. Amilorid
  Stofgruppe: Kaliumbesparende diuretika

  Indtagelse: P.O.    

  • Virkning: Blokerer ENaC → Na+-reabs. ↓
  • → K+-efflux ↓Kan øge FE(Na+) 2-3%.  

  Indikation: Ødemer og hypertension.  

  • Bivirkning: Hyperkalæmi, anorexi hypovolæmi
  • (hypotension) i, dyspepsi, dyspnø, hovedpine.   
 4. Spironolakton   
  • Stofgruppe: Kaliumbesparende diuretika
  • Indtagelse: P.O.    Virkning: 3-4 dage,
  • varer 2 dage (sep.)
  • Aldosteronrec. antagonist
  • → hæmmer transkription af
  • ENaC- og Na/K-ATPase
  • → hæmmer konduktans og
  • basolateral udpumpning af Na+
  • → Na+’s elektrokemiske gradient ↓.    

  • Indikation: Ascites og ødemer
  • ledsaget af hyperaldosteronisme.
  • Primær hyperaldosteronisme.
  • Hjerteinsufficiens.    

  • Bivirkning: Hovedpine, dyspepsi,
  • impotens, nedsat libido,
  • hypovolæmi (hypotension),
  • Hyperkalæmi, hyponatriæmi, gynækomasti.   
 5. Mannitol
  Stofgruppe: Osmotiske diuretika

  Indtagelse: I.V.    

  • Virkning: 30 min, varer 2-3 timer.Virker
  • som ikke-reabsorberbar osmolyt i tubulus
  • → sænker vandreabs. i  vandperm.
  • nerfronsegmenter.    

  • Indikation: Akut hjerneødem samt
  • reduktion af hjernevolumen før
  • intrakranial op.. Øget intraokulært tryk.    

  Bivirkning: Forbigående øgning af ECV.
 6. Acetazolamine  
  • Stofgruppe: CA-hæmmere
  • Indtagelse: P.O.    
  • Virkning: 30 min, varer 12 timer.
  • Hæmmer CA i prox. tub.
  • → sænker HCO3--opt.
  • → Na+-, K+- og vandopt. ↓.     

  Indikation: Glaukom    

  • Bivirkning: let meta. acidose,
  • hypokalæmi, anorexi.
 7. Nesiritide
  Stofgruppe: Natriuretiske peptider

  Indtagelse: I.V.     

  • Virkning: ANP, BNP og CNP
  • (hhv. atrie, brain og C-type)
  • seceneres som respons på øget tryk
  • → hæmmer reabs. af Na+ i dist. tub.
  • (Na/Cl-symp.) og samlerør (ENaC)
  • og hæmmer RAS
  • → systemisk vasodil. og
  • nedsat konc. af aldosteron.    

  • Indikation: Hjertesvigt,
  • men risiko for nyresvigt.    

  Bivirkning: Hypotension, nyresvigt .
 8. Vasopressin
  Stofgruppe: Antidiuretisk hormon

  Indtagelse:  Næsespray, I.V.    

  • Virkning: 1 time, varer 8-12 timer.
  • Binder til V2-rec. i samlerør
  • → Gs-medieret prot.synt.
  • → flere AQP-2 i apikal cellememb.
  • → øger vandreabs.
  • Desuden → sec. Weibel-Palade-lgmr.
  • fra endothel celler → P-selectin & vWF.    

  • Indikation: Central diabetes insipidus
  • og profylakse mod blødning ved hæmofili.     

  Bivirkning: Væskeretention.
 9. Loop-diuretika
  Furosemid
 10. Thiazider
  Bendroflumetiazid
 11. Kaliumbesparande diuretika
  • Amilorid
  • Spironlakton
  • Eplerenon
 12. Osmotisk diuretika
  Mannitol
 13. CA-hæmmare
  Acetazolamine
 14. Natiuretiske peptider
  Natiuretiske peptider :p
 15. Antidiuretiskt hormon
  • Vasopressin
  • Desmopressin
  • Relipressin
 16. Vasopressin receptor antagonist
  Tolvaptan
 17. Eplerenon
  • Stofgruppe:
  • Kaliumbesparende
  • diuretika

  Indtagelse: P.O.

  • Virkning: Selektiv
  • aldosteronreceptorantagonist

  • Indikation: Tillæg til standardbehandling
  • af patienter med venstre ventrikel
  • dysfunktion og kliniske tegn
  • på hjertesvigt efter nylig myokardieinfarkt.

   

  • Bivirkning:
  • Hyperkaliæmi, hypotension,
  • kvalme, diarre, obstipation
 18. Desmopressin
  • Stofgruppe:
  • Antidiuretisk hormon
  • (syntetisk fremstillet analog)

  • Indtagelse:
  • sublingualt

  • Virkning: Som ADH:
  • binder til V2-receptorer i samlerør
  • à Gs-medieret prot.syn.
  • à flere AQP-2 i apikal
  • cellemembran à øger
  • vandreabs.

  • Indikation:
  • Diabetes insipidus, enuresis nocturna
  • og nykturi hos voksne

  • Bivirkning:
  • Hyponatriæmi, vægtøgning,
  • perifære ødemer
 19. Terlipressin
  • Stofgruppe:
  • Antidiuretisk hormon (ADH-analog)

  Indtagelse: IV

  • Virkning: Prodrug, spaltes enzymatisk
  • til lysinvasopressin à
  • vasokonstriktion og reduktion
  • af BT i vena portae

  • Indikation:
  • Blødende oesophagusvaricer

  • Bivirkning:
  • Bradykardi, hypertension,
  • abdominalsmerter, perifær iskæmi,
  • hovedpine
 20. Tolvaptan
  • Stofgruppe: Vasopressin
  • receptor antagonist

  Indtagelse: P.O.

  • Virkning: Hæmmer
  • virkningen af endogent ADH
  • à øget urinudskillelse, nedsat
  • urinosmolaritet, stigning i serum-natrium

  • Indikation: Voksne med hyponatriæmi
  • sekundært til Schwartz-Bartters ssyndrom
  • (SIADH)

  • Bivirkning: Tørst,
  • kvalme
Author:
Janni_Larsson
ID:
163912
Card Set:
Renal Farmakologi
Updated:
2012-07-27 10:55:28
Tags:
Farmakologi
Folders:

Description:
Renal Farmakologi
Show Answers: