Prismor och kristallkronor

The flashcards below were created by user elisabethbjornram on FreezingBlue Flashcards.

 1. Image Upload 1
  Vilken stilepok?
  Oscariansk ljuskrona i förgylld metall ca. 1770 - 1790.
 2. Image Upload 2
  Vilket område? Vilken tid?
  Böhmisk kristall, 1800-talets slut.
 3. Image Upload 3
  Vilken stil? Vilket årtal?
  Ljuskrona, rokokostil, 1900-tal. Med flaska i mitten.
 4. Image Upload 4
  Vilken stil? Vilket årtal?
  Ljuskrona, 5 ljusarmar, rokokostil, 1900-tal. Olikfärgade prismor.
 5. Image Upload 5
  Vilken stil? Vilket material?
  Ljuskrona, Gustavians stil. Mässing och prismor.
 6. Image Upload 6
  Vilken stil? Vilket årtal?
  Ljuskrona med 4 ljusarmar, Gustaviansk stil, 1900-tal.
 7. Image Upload 7
  Vilken stil? Vilket årtal?
  LJUSKRONA, gustaviansk stil, 1900-tal. 8 ljusarmar. Elektrifierad.
 8. Image Upload 8
  Vilken stil? Vilket årtal? Vilket material?
  Ljuskrona, Empirestil, 1900-tal. Metallstomme behängd med prismor, 10 ljusarmar.
 9. Image Upload 9
  Vilken stil? Vilket årtal? Vilket material?
  Ljuskrona, empirestil, 1900-tal. Metallstomme behängd med prismor.
 10. Image Upload 10
  Vilken stil? Vilket årtal? Vilka material?
  Ljuskrona, rokokostil, 1900-tal. Metallstomme delvis beklädd i glas.
 11. Image Upload 11
  Vilken stil? Vilket årtal?
  Ljuskrona, Maria Theresiastil, 1900-tal. För 16 ljuspunkter. Svängda ljusarmar behängda med prismor
 12. Image Upload 12
  Vilken stil? Vilket årtal? Vilket material?
  Ljuskrona, mässing, barockstil, 1900-tal.
 13. Image Upload 13
  Vilken stil? Vilket årtal? Vilket material?
  • Ljuskrona, barockstil, 1800-/1900-tal.
  • Stomme av mässing. För 6 ljus. Behängd med olikslipade prismor. Delvis antika prismor. Central obelisk.
 14. Image Upload 14
  Vilken stil? Vilket årtal? Vilket material?
  • Ljuskrona, venetiansk stil, 1900-tal.
  • Glasade ljusarmar och bladdekor. Fem ljusarmar.
 15. Image Upload 15
  Vilken stil? Vilket årtal? Dekormotiv? Material?
  • Ljuskrona, Oscariansk, sannolikt sent 1800-tal.
  • Stomme i förgylld mässing med dekor av bland annat blommor. 24 ljusarmar, delvis elektrifierad med 6 elektriska ljuskällor. Krön med stjärnformade prismor
 16. Image Upload 16
  Vilken stil? Vilket årtal? Vilket material?
  • Ljuskrona, oscariansk, sannolikt sekelskiftet 1800/1900.
  • Stomme av glas och förgylld mässing. 24 svängda ljusarmar. Elektrifierad.
 17. Image Upload 17
  Vilken stil? Vilket årtal? Vilket material? Vad är det för dekor?
  • Ljuskrona, jugend, sekelskiftet 1900.
  • Stomme av förgylld mässing. Fris med dekor av klassiska scener och lagergirlander. Behängd med olikformade prismor. 1 ljuspunkt.
Author:
elisabethbjornram
ID:
164012
Card Set:
Prismor och kristallkronor
Updated:
Folders:

Description:
Olika typer av prismor och kristallkronor med historiskt fokus.
Show Answers: