Svenska prefix

The flashcards below were created by user jwag on FreezingBlue Flashcards.

 1. av-
  bort

  avvika
 2. bi-
  till

  bistå,bidra
 3. er-
  till en själv

  erhålla, ersättning
 4. gen-
  mot, åter

  genväg
 5. miss-
  o-,icke

  misshandla
 6. sam-
  samman

  samordna
 7. där-
  skilja

  särbehandla
 8. und-
  bort

  undvika
 9. ur-
  grundläggande

  urmänniska
 10. van-
  o-, icke

  vanära
 11. å-


  åsyn
 12. åter-
  tillbaka
Author:
jwag
ID:
165267
Card Set:
Svenska prefix
Updated:
2012-08-07 23:13:10
Tags:
svenska ord
Folders:

Description:
Svenska prefix, svenska ord
Show Answers: