Ord II

The flashcards below were created by user jwag on FreezingBlue Flashcards.

 1. konsensus
  överensstämmelse, enighet mellan medlemmarna i ett socialt system
 2. reaktionär
  bakåtsträvare
 3. sublim
  upphöjd, storslagen
 4. ernå
  uppnå
 5. gå i vindlar
  slingra sig
 6. förebud
  varsel
 7. probat
  beprövas
 8. bukolisk
  herdelik, som har med herdelivet att göra
 9. pastoral
  (betyder herde), musikstycke, dikt där herde finns med
 10. befryndad
  besläktad
 11. omistlig
  oumbärlig
 12. kakofoni
  missljud
 13. popularisera
  förenkla, göra begriplig för allmänheten
 14. ondgöra
  bli förargad
 15. undin
  mytologiskt, kvinnligt naturväsen med hemvist i vatten, en av elementarandarna
 16. förlossa
  frälsa
Author:
jwag
ID:
165281
Card Set:
Ord II
Updated:
2012-08-08 00:58:20
Tags:
ord
Folders:

Description:
ord
Show Answers: