Ord III

The flashcards below were created by user jwag on FreezingBlue Flashcards.

 1. beläte
  avbild; uttal
 2. antipati
  motvilja
 3. surmulen
  butter
 4. ellips
  förkortning; oval
 5. vigilera
  låna pengar
 6. chikanera
  förolämpa
 7. schematisk
  översiktlig
 8. lucker
  lös; porös
 9. stansa
  slå hål i
 10. sentera
  uppskatta, sätta värde på
 11. ponton
  flytkropp
 12. emfas
  eftertryck, stark betoning
 13. abscess
  sent stadium av infektion, inflammation
 14. oinskränkt
  obegränsad
 15. framgent
  i framtiden
 16. nådig
  välvillig
Author:
jwag
ID:
165284
Card Set:
Ord III
Updated:
Folders:

Description:
ord
Show Answers: