Ord IV

The flashcards below were created by user jwag on FreezingBlue Flashcards.

 1. reaktionär
  bakåtsträvare
 2. kont
  korg (samisk korg)
 3. endogen
  inre uppkomst
 4. frondera
  opponera, motsäga
 5. beediga
  svära
 6. uppskörta
  ta för mycket betalt
 7. didaktik
  läran om undervisning
 8. armera
  förstärka; beväpna
 9. gastronom
  finsmakare, kännare av finare kokkonst
 10. misantrop
  människofientlig person
 11. potentat
  person med stor makt, härskare
 12. topografi
  terrängbeskrivning, ortbeskrivning
 13. pediatriker
  barnläkare
 14. ponera
  anta, förutsätta
 15. blästra
  slipa, nöta
 16. imposant
  storslagen
Author:
jwag
ID:
165286
Card Set:
Ord IV
Updated:
2012-08-08 01:25:19
Tags:
ord
Folders:

Description:
ord
Show Answers: