Antiviral terapi

Home > Preview

The flashcards below were created by user Janni_Larsson on FreezingBlue Flashcards.


  1. Aciclovir
    Stofgruppe: Nucleotid analoger

    Indtagelse:  Topisk    

    • Virkning: Nukleosidanalog (acyklisk guanin)
    • → fosforyleres til et nukleotid
    • og siden en triphosphat
    • → hæmmer viral DNA-polymerase
    • (indbygges i konkurrence med
    • dGTP uden virkning).    

    • Indikation:
    • Herpes simplex, genitalis og zoster.    

    • Bivirkning: Kvalme, hovedpine,
    • renal dysfunktion.
  2. Valaciclovir
    Stofgruppe: Nucleotid analoger

    Indtagelse: P.O.    

    • Virkning:
    • Nukleosidanalog (acyklisk guanin)
    • → fosforyleres til et nukleotid
    • og siden en triphosphat
    • → hæmmer viral DNA-polymerase
    • (indbygges i konkurrence med
    • dGTP uden virkning).    

    • Indikation:
    • Herpes simplex, genitalis og zoster.
    • Profylakse mod CMV.    

    • Bivirkning: Kvalme, hovedpine,
    • kvalme, renal dysfunktion
  3. Lamivudin   
    Stofgruppe: Nucleosid RT-hæmmere

    Indtagelse: P.O.    

    • Virkning: Hæmmer RT efter IC
    • fosforylering til akt. metabolit
    • → virus kan ikke danne
    • enkeltstrengede RNA.    

    Indikation: HIV, hepatitis.    

    Bivirkning: Milde: hovedpine, GI-symp.
  4. Efavirenz
    (Nevirapin før)
    Stofgruppe: Non-nucleosid RT-hæmmere

    Indtagelse:  P.O.    

    • Virkning: Hæmmer RT non-kompetitivt
    • ved allosterisk binding til enzym.
    • Behøver ikke fosforylering for akt.?    

    Indikation: HIV    

    • Bivirkning: Hududslæt, kvalme,
    • træthed, feber.
  5. Ritonavir
    Stofgruppe: Proteasehæmmere

    Indtagelse:  P.O.     

    • Virkning: HIV-proteasehæmmer 
    • → spaltningen af det virale
    • precursor-polyprotein forebygges
    • → umodne ikke-infektiøse
    • viruspartikler. Gives i kombination
    • med anden proteasehæmmer,
    • som booster.  

     Indikation: HIV    

    • Bivirkning: Kraftesløshed, kvalme,
    • diarré, forhøjede levertal,
    • trombocytopeni, GI-sympt.,
    • hyperkolesterolæmi.
  6. Atazanavir
    Stofgruppe: Proteasehæmmere

    Indtagelse: P.O.     

    • Virkning: HIV-proteasehæmmer 
    • → spaltningen af det virale
    • precursor-polyprotein forebygges
    • → umodne ikke-infektiøse viruspartikler.
    • Bruges i kombinationsbehandling.    

    Indikation: HIV    

    • Bivirkning: Forhøjet bilirubin,
    • kvalme, diarré, forhøjede levertal,
    • trombocytopeni, GI-sympt.,
    • hovedpine, opkastning.
  7. Raltegravir
    Stofgruppe: Integrasehæmmer, antiviral.

    Indtagelse: P.O.    

    • Virkning: HIV-integrasehæmmer,
    • hindrer kovalente integration af
    • HIV-genomet i værtsgenomet.    

    • Indikation: HIV (HIV-1-inficerede
    • voksne med påvist HIV-1-replikation
    • på trods af igangværende behandling)    

    • Bivirkning: Træthed, kvalme,
    • GI-problemer, forhøjede
    • levertansaminaser, hypertriglyceridæmi.
  8. Enfuvirtid   
    Stofgruppe: Fusions- og entryhæmmere

    Indtagelse:  S.C.    

    • Virkning:  Hæmmer fusion af
    • HIV og cellemembran.    

    • Indikation: HIV-smittede som er
    • resistente overfor/ikke tåler
    • andre antivirale behandlinger.     

    Bivirkning: Vægttab, perifær neuropati.
  9. Maraviroc
    Stofgruppe: Fusions- og entryhæmmere

    Indtagelse: P.O.    

    • Virkning: HIV-CCR5-antagonist.
    • Binder selektivt til human
    • kemokin-receptor CCR5 →
    • forhindrer CCR5-trope HIV-1 i at
    • trænge ind i cellerne.    

    • Indikation: HIV med verificeret
    • CCR5-tropisme.    

    • Bivirkning: Kvalme, vægttab,
    • GI-sympt., hovedpine.
  10. Palivizumab   
    Stofgruppe: Fusions- og entryhæmmere

    Indtagelse:  I.M.    

    • Virkning: Humaniseret IgG1
    • monoklonalt antistof :binder
    • A-antigene epitop på fusionsproteinet
    • af respiratorisk syncytialvirus (RSV).    

    Indikation: RSV    

    Bivirkning: Feber, diarré.   
  11. Oseltamivir   
    Stofgruppe: Neuraminidasehæmmere

    Indtagelse:  P.O.     

    • Virkning: Hæmmer neuraminidase
    • (influenza-overflade-enzym)
    • → luftvejssekret opretholder viskositet
    • → virus klumper sammen →
    • virus ikke kan undslippe inficeret celle.    

    Indikation: Influenza A og B.    

    Bivirkning: Hovedpine, kvalme, opkast.
  12. Amantadine
    Stofgruppe: Viral uncoating-hæmmere

    Indtagelse: P.O.    

    • Virkning: Binder til M2-protein
    • (en protonselektiv ionkanal)
    • i virus’ kapsel → hæmmer uncoating     

    Indikation: Influenza A    

    • Bivirkning: GI-sympt. og insomni,
    • svimmelhed, konc.besvær.
  13. Nucleotid analoger
    • Aciclovir
    • Valaciclovir
  14. Revers transcriptase hæmmere
    Nucleosid RT-hæmmere
    lamivudine
  15. Revers transcriptase hæmmere
    Non-nucleosid RT-hæmmere
    Efavirenz
  16. Proteasehæmmere
    • ritonavir
    • atazanavir
  17. Integrase hæmmere
    raltegravir
  18. Fusions od entry hæmmere
    • enfurvirtid
    • maraviroc
    • palivizumab
  19. Neuraminidasehæmmere
    oseltamivir
  20. Hæmmere af viral-uncoating
    amantadin

Card Set Information

Author:
Janni_Larsson
ID:
165412
Filename:
Antiviral terapi
Updated:
2012-08-09 12:36:45
Tags:
farmakologi
Folders:

Description:
farmakologi
Show Answers:

Home > Flashcards > Print Preview