Antiviral terapi

The flashcards below were created by user Janni_Larsson on FreezingBlue Flashcards.

 1. Aciclovir
  Stofgruppe: Nucleotid analoger

  Indtagelse:  Topisk    

  • Virkning: Nukleosidanalog (acyklisk guanin)
  • → fosforyleres til et nukleotid
  • og siden en triphosphat
  • → hæmmer viral DNA-polymerase
  • (indbygges i konkurrence med
  • dGTP uden virkning).    

  • Indikation:
  • Herpes simplex, genitalis og zoster.    

  • Bivirkning: Kvalme, hovedpine,
  • renal dysfunktion.
 2. Valaciclovir
  Stofgruppe: Nucleotid analoger

  Indtagelse: P.O.    

  • Virkning:
  • Nukleosidanalog (acyklisk guanin)
  • → fosforyleres til et nukleotid
  • og siden en triphosphat
  • → hæmmer viral DNA-polymerase
  • (indbygges i konkurrence med
  • dGTP uden virkning).    

  • Indikation:
  • Herpes simplex, genitalis og zoster.
  • Profylakse mod CMV.    

  • Bivirkning: Kvalme, hovedpine,
  • kvalme, renal dysfunktion
 3. Lamivudin   
  Stofgruppe: Nucleosid RT-hæmmere

  Indtagelse: P.O.    

  • Virkning: Hæmmer RT efter IC
  • fosforylering til akt. metabolit
  • → virus kan ikke danne
  • enkeltstrengede RNA.    

  Indikation: HIV, hepatitis.    

  Bivirkning: Milde: hovedpine, GI-symp.
 4. Efavirenz
  (Nevirapin før)
  Stofgruppe: Non-nucleosid RT-hæmmere

  Indtagelse:  P.O.    

  • Virkning: Hæmmer RT non-kompetitivt
  • ved allosterisk binding til enzym.
  • Behøver ikke fosforylering for akt.?    

  Indikation: HIV    

  • Bivirkning: Hududslæt, kvalme,
  • træthed, feber.
 5. Ritonavir
  Stofgruppe: Proteasehæmmere

  Indtagelse:  P.O.     

  • Virkning: HIV-proteasehæmmer 
  • → spaltningen af det virale
  • precursor-polyprotein forebygges
  • → umodne ikke-infektiøse
  • viruspartikler. Gives i kombination
  • med anden proteasehæmmer,
  • som booster.  

   Indikation: HIV    

  • Bivirkning: Kraftesløshed, kvalme,
  • diarré, forhøjede levertal,
  • trombocytopeni, GI-sympt.,
  • hyperkolesterolæmi.
 6. Atazanavir
  Stofgruppe: Proteasehæmmere

  Indtagelse: P.O.     

  • Virkning: HIV-proteasehæmmer 
  • → spaltningen af det virale
  • precursor-polyprotein forebygges
  • → umodne ikke-infektiøse viruspartikler.
  • Bruges i kombinationsbehandling.    

  Indikation: HIV    

  • Bivirkning: Forhøjet bilirubin,
  • kvalme, diarré, forhøjede levertal,
  • trombocytopeni, GI-sympt.,
  • hovedpine, opkastning.
 7. Raltegravir
  Stofgruppe: Integrasehæmmer, antiviral.

  Indtagelse: P.O.    

  • Virkning: HIV-integrasehæmmer,
  • hindrer kovalente integration af
  • HIV-genomet i værtsgenomet.    

  • Indikation: HIV (HIV-1-inficerede
  • voksne med påvist HIV-1-replikation
  • på trods af igangværende behandling)    

  • Bivirkning: Træthed, kvalme,
  • GI-problemer, forhøjede
  • levertansaminaser, hypertriglyceridæmi.
 8. Enfuvirtid   
  Stofgruppe: Fusions- og entryhæmmere

  Indtagelse:  S.C.    

  • Virkning:  Hæmmer fusion af
  • HIV og cellemembran.    

  • Indikation: HIV-smittede som er
  • resistente overfor/ikke tåler
  • andre antivirale behandlinger.     

  Bivirkning: Vægttab, perifær neuropati.
 9. Maraviroc
  Stofgruppe: Fusions- og entryhæmmere

  Indtagelse: P.O.    

  • Virkning: HIV-CCR5-antagonist.
  • Binder selektivt til human
  • kemokin-receptor CCR5 →
  • forhindrer CCR5-trope HIV-1 i at
  • trænge ind i cellerne.    

  • Indikation: HIV med verificeret
  • CCR5-tropisme.    

  • Bivirkning: Kvalme, vægttab,
  • GI-sympt., hovedpine.
 10. Palivizumab   
  Stofgruppe: Fusions- og entryhæmmere

  Indtagelse:  I.M.    

  • Virkning: Humaniseret IgG1
  • monoklonalt antistof :binder
  • A-antigene epitop på fusionsproteinet
  • af respiratorisk syncytialvirus (RSV).    

  Indikation: RSV    

  Bivirkning: Feber, diarré.   
 11. Oseltamivir   
  Stofgruppe: Neuraminidasehæmmere

  Indtagelse:  P.O.     

  • Virkning: Hæmmer neuraminidase
  • (influenza-overflade-enzym)
  • → luftvejssekret opretholder viskositet
  • → virus klumper sammen →
  • virus ikke kan undslippe inficeret celle.    

  Indikation: Influenza A og B.    

  Bivirkning: Hovedpine, kvalme, opkast.
 12. Amantadine
  Stofgruppe: Viral uncoating-hæmmere

  Indtagelse: P.O.    

  • Virkning: Binder til M2-protein
  • (en protonselektiv ionkanal)
  • i virus’ kapsel → hæmmer uncoating     

  Indikation: Influenza A    

  • Bivirkning: GI-sympt. og insomni,
  • svimmelhed, konc.besvær.
 13. Nucleotid analoger
  • Aciclovir
  • Valaciclovir
 14. Revers transcriptase hæmmere
  Nucleosid RT-hæmmere
  lamivudine
 15. Revers transcriptase hæmmere
  Non-nucleosid RT-hæmmere
  Efavirenz
 16. Proteasehæmmere
  • ritonavir
  • atazanavir
 17. Integrase hæmmere
  raltegravir
 18. Fusions od entry hæmmere
  • enfurvirtid
  • maraviroc
  • palivizumab
 19. Neuraminidasehæmmere
  oseltamivir
 20. Hæmmere af viral-uncoating
  amantadin
Author:
Janni_Larsson
ID:
165412
Card Set:
Antiviral terapi
Updated:
2012-08-09 12:36:45
Tags:
farmakologi
Folders:

Description:
farmakologi
Show Answers: