מילים 3

Card Set Information

Author:
Anonymous
ID:
167036
Filename:
מילים 3
Updated:
2012-08-22 18:13:35
Tags:
מילים
Folders:

Description:
אוצר מילים 3 באנגלית
Show Answers:

  1. conveye
    למסור, להעביר
  2. explicit 
    מפורש, ברור
  3. engage
    להעסיק