מילים 3

Home > Flashcards > Print Preview

The flashcards below were created by user Anonymous on FreezingBlue Flashcards. What would you like to do?


  1. conveye
    למסור, להעביר
  2. explicit 
    מפורש, ברור
  3. engage
    להעסיק

Card Set Information

Author:
Anonymous
ID:
167036
Filename:
מילים 3
Updated:
2012-08-22 22:13:35
Tags:
מילים
Folders:

Description:
אוצר מילים 3 באנגלית
Show Answers:

What would you like to do?

Home > Flashcards > Print Preview