מילים 3

Home > Preview

The flashcards below were created by user Anonymous on FreezingBlue Flashcards.


  1. conveye
    למסור, להעביר
  2. explicit 
    מפורש, ברור
  3. engage
    להעסיק

Card Set Information

Author:
Anonymous
ID:
167036
Filename:
מילים 3
Updated:
2012-08-22 22:13:35
Tags:
מילים
Folders:

Description:
אוצר מילים 3 באנגלית
Show Answers:

Home > Flashcards > Print Preview