אוצר מילים 3

Card Set Information

Author:
shainit1
ID:
167037
Filename:
אוצר מילים 3
Updated:
2012-08-22 18:18:24
Tags:
מילים
Folders:

Description:
אוצר מילים 3
Show Answers:

  1. explicit 
    מפורש, ברור
  2. conveye
    למסור, להעביר
  3. engage
    להעסיק