אוצר מילים 3

Home > Preview

The flashcards below were created by user shainit1 on FreezingBlue Flashcards.


  1. explicit 
    מפורש, ברור
  2. conveye
    למסור, להעביר
  3. engage
    להעסיק

Card Set Information

Author:
shainit1
ID:
167037
Filename:
אוצר מילים 3
Updated:
2012-08-22 22:18:24
Tags:
מילים
Folders:

Description:
אוצר מילים 3
Show Answers:

What would you like to do?

Home > Flashcards > Print Preview