אוצר מילים 3

Home > Flashcards > Print Preview

The flashcards below were created by user shainit1 on FreezingBlue Flashcards. What would you like to do?


  1. explicit 
    מפורש, ברור
  2. conveye
    למסור, להעביר
  3. engage
    להעסיק

Card Set Information

Author:
shainit1
ID:
167037
Filename:
אוצר מילים 3
Updated:
2012-08-22 22:18:24
Tags:
מילים
Folders:

Description:
אוצר מילים 3
Show Answers:

What would you like to do?

Home > Flashcards > Print Preview