מילים 4

The flashcards below were created by user shainit1 on FreezingBlue Flashcards.

 1. Assess
  להעריך
 2. comprehensive
  מקיף
 3. Utility
  תועלת
 4. Capabilities
  יכולת
 5. Enhancing                                           
  להגדיל
 6. vibrant                                                        
  נמרץ
 7. vary
  להשתנות
 8. sufficient                                                   
  מספיק
 9. retention
  שמירה, אחזקה,זכרון
 10. entice
  לפתות
 11. acquisition                                               
  רכישה
 12. Excluded
  לשלול, למנוע
 13. reliability
  אמינות
 14. sequence                                                    
  רצף
 15. contributed                                    
  לתרום ל, לגרום ל
 16. corresponding
  , מקביל מתאים , תואם
 17. merchandising                                         
  שיווק
 18. quoted                                           
  מצוטט/לנקוב במחיר/הצעה מסחרית
 19. nominate
  למנות , לקבוע
 20. role
  תפקיד
 21. determine
  להחליט, לקבוע
 22. escalation                                             
  הסלמה
 23. Partially                                              
  באופן חלקי
 24. commissioning
  הזמנה
 25. fundamentally
  ביסודו, ביסודיות
Author:
shainit1
ID:
168016
Card Set:
מילים 4
Updated:
2012-08-31 22:53:21
Tags:
מילים
Folders:

Description:
אוצר מילים 4
Show Answers: