KelimeKartı15

The flashcards below were created by user tahagoksoy on FreezingBlue Flashcards.

 1. ambition
  hırs, tutku
 2. realistic
  gerçekçi, gerçeğe uygun
 3. novel
  roman
 4. recognise
  tanımak, farketmek
 5. drop out
  bırakmak, ayrılmak
 6. fame
  ün, şöhret
 7. theatre
  tiyatro
 8. temporary
  geçici
 9. sting
  sokmak (arı vb.) ısırmak (bitki), yanma, acı
 10. estate
  arazi, mülk, miras, evlak
 11. volunteer
  gönüllü, gönüllü olmak, isteyerek yapmak
 12. attend
  katılmak, devam etmek
 13. star
  başrolde oynamak, star, yıldız, şans
 14. audience
  dinleyiciler, izleyiciler, seyirciler
 15. fatherhood
  baba olma, babalık
 16. inspire
  esinlemek, ilham vermek
 17. appropriate
  uygun
 18. supportive
  destekleyici
 19. about that
  bu konuda
 20. term
  terim, koşul, dönem
 21. imagine
  hayal etmek, düşlemek
 22. respect
  saygı, saygı göstermek
 23. write out
  tamamını yazmak, yazmak
 24. proud
  gururlu, onurlu
 25. dream
  rüya, hayal, düş
 26. achievement
  başarı, başarma
 27. think about
  düşünmek
 28. unusual
  görülmedik, nadir, olağandışı
 29. queen
  kraliçe
 30. keen on
  meraklı, düşkün
 31. 1-bullfighting

  2-bull
  1-boğa güreşi

  2-boğa
 32. camel
  deve
 33. barbecues
  barbekü
 34. kilt
  iskoç, erkeklerinin giydiği etek
 35. 1-spider

  2-rat
  1-örümcek

  2-sıçan, fare
 36. middle
  orta
 37. north
  kuzey
 38. south
  güney
 39. east
  doğru
 40. west
  batı
 41. top
  en üst, tepe
 42. bottom
  dip, alt, en alt, temel
 43. survey
  anket, inceleme, genel bakış
 44. transport services
  taşıma hizmeti
 45. row
  sıra, dizi
 46. providing
  sağlama, koşulu ile
 47. skyscaper
  gökdelen
Author:
tahagoksoy
ID:
168380
Card Set:
KelimeKartı15
Updated:
2012-09-01 12:43:22
Tags:
KelimeKartı15
Folders:

Description:
KelimeKartı15
Show Answers: