question

The flashcards below were created by user oceania on FreezingBlue Flashcards.

 1. hva deles epidemiologiske studier opp i?
  deskriptive og analytiske
 2. hva deles analytiske epidemiologiske studier opp i?
  observasjonelle og eksperimentelle
 3. hva heter de observasjonelle og de eksperimentelle analytiske epidemiologiske studiene?
  • observasjonelle:
  • tversnittsstudier
  • case-kontroll
  • kohort

  • eksperimentelle
  • randomiserte kontrollerte forsøk
 4. hva er fordelene og ulempene ved en tverssnittsstudier?
  • fordeler:
  • relativt raskt, billig og enkel å gjennomføre

  • ulember
  • kan ikke avdekke kausalitet (årsaksforhold)
 5. hva er kriteriene for årsaksforhold?
  • tidssekvens
  • dose-respons
  • biologisk mulig
  • støtte av annen dokumentasjon
 6. hvorfor kontrollgruppe?
  • for å unngå:
  • natural recovery
  • statistical regression
  • polite patients
  • placebo effects
  • recall bias
 7. revmatiske sykdommer - hva er klassifikasjonene?
  • inflammatoriske
  • degenerative
  • bløtdelsrevmatisme
  • sekundære revmatiske manifestasjoner
 8. hva er inndelingene til inflammatoriske revmatiske sykdommer`?
  inflammatoriske leddsykdommer

  • systemiske bindevevssykdommer
  • - vaskulitt
  • - non-vaskulitt
Author:
oceania
ID:
168694
Card Set:
question
Updated:
2012-09-03 18:00:00
Tags:
questions
Folders:

Description:
om alt i med
Show Answers: