IRK 1 - Fiqh (Zakat)

The flashcards below were created by user zyanhs on FreezingBlue Flashcards.

 1. Pengertian Zakat
  Dari segi bahasa ialah bersih, subur dan berkat.

  Dari segi syarak ialah mengeluarkan sebahagian daripada harta yang tertentu banyaknya dan jenisnya untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya.
 2. Dalil Firman Allah yang Mewajibkan Zakat
  خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ  صَدَقَةً  تُطَهِّرُ هُمْ  وَ تُزَكِّيهِمْ  بِهَا

  Ertinya : "Ambillah wahai Muhammad daripada harta benda mereka itu sebagai zakat untuk membersihkan diri mereka dan mensucikan jiwa mereka dengan harta itu."

  • وَاَقِيمُوا الصَّلاَةَ  وَآتُوا الزَّ كَاةَ         
  • Ertinya : "Dan dirikanlah sembahyang dan keluarkanlah zakat." (Surah Al Baqarah ayat 43)
 3. Hukum Mengeluarkan Zakat
  -Wajib bagi setiap orang Islam lelaki dan perempuan yang memiliki harta dan mencukupi syarat.

  • -Dari sudut pendapat imam-imam Mazhab dan semua ulama ialah:
  •     ~Zakat hukumnya adalah wajib kerana ia salah satu daripada rukun Islam yang lima.

      ~Bagi orang yang engkar - murtad dan boleh hukum bunuh

      ~Bagi orang-orang muallaf (tidak tahu hukum zakat) - dimaafkan kerana kejahilannya.

      ~Bagi orang-orang muallaf (tahu hukum zakat) - berdosa & pihak yang berkuasa boleh mengambil hartanya dengan paksa, kemudian didenda.


      ~Bagi satu puak/kumpulan yang besar - boleh diperangi hingga mereka mengeluarkan zakat.
 4. Bilakah zakat mula difardhukan/disyariatkan?
  Pada tahun ke-2 hijrah bersamaan 623 Masihi.
 5. Jenis atau Harta Benda yang wajib dikeluarkan zakat
  • Binatang Ternakan; unta, lembu, kerbau dan kambing sahaja.
  • Emas dan Perak; termasuk matawang, barang perhiasan yang diperbuat daripada emas
  • Harta Perniagaan;
  • Tanam-tanaman; (biji-bijian & buah-buahan) - yang mengenyangkan seperti padi, gandum, kurma dsb.
  • Harta Galian dan Rikaz
 6. Sebab-sebab harta tertentu sahaja dikenakan Zakat
  Harta-harta tersebut:-

  •    ~Diperlukan oleh masyarakat
  •    ~Cepat membiak dan mempunyai nilai harga yang tinggi
  •    ~Mempunyai keuntungan yang banyak sekiranya diusahakan secara besar-besaran
 7. Syarat-syarat Wajib Zakat Harta
  Ada enam (6) perkara, iaitu:-

  •    1. Islam
  •    2. Merdeka
  •    3. Mukallaf
  •    4. Hak milik sempurna
  •    5. Cukup nisab
  •    6. Genap haul
 8. Hikmat Allah Mewajibkan Zakat
  • Dari segi ekonomi:-
  •    1. Dapat menghapuskan kemiskinan
  •    2. Dapat menambahkan kewangan baitulmal
  •    3. Dapat meninggikan ekonomi umat Islam

  • Dari segi kemasyarakatan:-
  •    1. Menghapuskan perasaan iri hati & hasad dengki sesama manusia.
  •    2. Mewujudkan sikap bekerjasama antara satu sama lain
  •    3. Mewujudkan perpaduan dalam masyarakat Islam tanpa mengira pangkat, darjat dan keturunan.

  • Dari segi perkembangan Islam:-
  •    1. Dapat membantu pejuang-pejuang Islam yang sedang berjuang untuk menegakkan ugama Allah.
  •    2. Dapat menambahkan bilangan umat Islam melalui pemberian zakat kepada saudara-saudara baru.

  • Dari segi individu:-
  •    1. Dapat menambahkan keimanan terhadap Allah.
  •    2. Membersihkan diri dari sifat bakhil.
  •    3. Sebagai tanda syukur kepada Allah atas nikmat yang dikurniakan kepada kita.
 9. Golongan yang Berhak Menerima Zakat
  • Ada 8:-
  •    1. Fakir - Orang Islam yang tidak mempunyai harta atau pekerjaan tetapi pendapatannya TIDAK MELEBIHI SEPARUH daripada keperluannya sehari-hari.

     2. Miskin - Orang Islam yang mempunyai harta dan pekerjaan, tetapi pendapatannya CUMA MELEBIHI SEPARUH daripada keperluannya sehari-hari.

  •    3. Amil - Orang yang dilantik oleh pemerintah untuk menguruskan hal-hal zakat. (memungut, mengumpul, dsb)
  •           Syarat-syarat Amil ialah :-
  •               a. Islam
  •               b. Mukallaf
  •               c. Laki-laki
  •               d. Adil
  •               e. Mendengar & melihat

     4. Mualaf - Orang yang baru memeluk agama Islam. (Dengan tujuan untuk memesrakan dan menjinakkan hati mereka dengan Islam supaya iman mereka bertambah teguh lagi)

     5. Hamba Mukattab - Hamba yang dijanjikan oleh tuannya untuk dibebaskan apabila dia dapat membayar dengan kadar yang telah ditentukan.

     6. Orang yang Berhutang (al-Gharimin) - Orang yang berhutang untuk tujuan kebaikan sama ada untuk maslahat dirinya atau maslahat orang ramai & ia tidak mampu untuk membayar balik.

  •    7. Fi Sabilillah
  •        a. Orang yang berjuang secara sukarela menjadi tentera dalam peperangan bagi menegakkan dan mempertahankan kebenaran dan kesucian agama Allah
  •        b. Orang-orang yang menunaikan fardhu haji, tetapi kekurangan belanja.
  •        c. Penuntut-penuntut yang belajar di luar negeri yang kehabisan belanja.
  •        d. Tidak mempunyai maksud tertentu asalkan ada kepentingan yang baik.

  8. Musafir (Ibnu Sabil)
 10. Golongan yang Tidak Berhak Menerima Zakat
  • Ada enam (6) golongan:-
  •      1. Orang Kafir
  •      2. Orang Kaya
  •      3. Hamba Abdi/Sahaya
  •      4. Keturunan Bani Hashim & Abd Mutalib
  •      5. Orang yang dibawah tanggungan pemberi zakat
  •      6. Tempat-tempat kebajikan
 11. Binatang-binatang apakah yang wajib dizakat?
  • Binatang an'am, iaitu
  • Unta
  • Kerbau
  • Lembu
  • Kambing
 12. Apa dia syarat-syarat Wajib Zakat bagi Binatang Ternakan?
  • Islam
  • Merdeka
  • Hak milik sempurna
  • Mukallaf
  • Cukup Nisab
  • Genap Haul
  • Diberi makan rumput di padang tertentu secara percuma
  • Tidak digunakan untuk bekerja
 13. Terangkan awal nisab & kadar zakat bagi binatang-binatang tersebut
  • Unta - AN 5 - kambing 1 thn lebih
  • Kerbau - AN 30 - kerbau jantan 1 thn lebih
  • Lembu - AN 30 - lembu jantan 1 thn lebih
  • Kambing - AN 40 - kambing 1 thn lebih
 14. Jenis-jenis Emas & Perak yang wajib dikeluarkan zakat
  • Biji
  • Logam/ketul
  • Barang Perhiasan
  • Barang kemas
 15. Dalil Wajib Zakat Emas dan Perak
  • Firman Allah Taala:
  • والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونـها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم
  • (Surah At-Taubah, ayat 34)

  • Ertinya:
  • "Dan orang-orang yang menyimpan dan membekukan emas dan perak serta mereka tidak membelanjakannya pada jalan Allah maka hiburkanlah hati mereka (wahai Muhammad) dengan seksaan azab yang amat pedih."
 16. Sebab Emas dan Perak wajib dikeluarkan Zakat
  • Merupakan sumber kekayaan manusia
  • Menjadi tumpuan dan rebutan manusia
  • Mempunyai nilai harga yang begitu tinggi
 17. Syarat-syarat wajib bagi Emas & Perak
  • Islam
  • Merdeka
  • Hak milik sempurna
  • Mukallaf
  • Cukup nisab
  • Genap Haul
  • Tidak dijadikan perhiasan wanita
 18. Awal nisab bagi Emas & Perak
  • Emas : 20 misqal atau 85 gram
  • Perak : 200 dirham atau 595 gram
 19. Kadar Zakat Emas & Perak yang wajib Dikeluarkan
  2.5% atau 1/40
 20. Emas & Perakl yang TIDAK diwajibkan Zakat
  • Emas & perak yang dicampur untuk mencukupi nisabnya
  • Intan, berlian, mutiara, zamrud dsb.
  • Emas putih
  • E&P yang digunakan sebagai perhiasan wanita, tetapi jika BERLEBIHAN maka hukumnya WAJIB dizakat.
 21. Apa yang dimaksudkan dengan Zakat Perniagaan?
  Mengeluarkan zakat bagi semua jenis perniagaan dengan syarat-syarat yang tertentu. Jenis barang-barang yang diwajibkan zakat ialah:

  • 1. Segala jenis barang yang dicadangkan untuk dijual
  • 2. Barang tersebut halal & boleh diperniagakan (spt kedai runcit, eksport, kilang, kedai makanan dsb)
 22. Sebab-sebab Allah mewajibkan Zakat Perniagaan
  • Dapat memberikan keuntungan yang banyak bagi yang mengusahakannya
  • Merupakan salah satu sumber kekayaan manusia
  • Merupakan bidang yang amat digalakkan oleh Nabi Muhammad SAW
 23. Syarat-syarat wajib Zakat Harta Perniagaan
  • Islam
  • Merdeka
  • Hak milik sempurna
  • Mukallaf
  • Cukup nisab
  • Genap Haul
  • Diniatkan untuk diniagakan, bukan disimpan
  • Dimilikinya dengan cara tukar-menukar
 24. Awal nisab Harta Perniagaan dan Kadar Zakatnya
  • Awal nisab : 20 misqol atau 85 gram
  • Kadar Zakat : 2.5% atau 1/40
 25. Apa yang dimaksudkan dengan Harta Rikaaz?
  Emas & Perak yang dijumpai tertanam atau terpendam di dalam tanah yang dipercayai kepunyaan orang-orang zaman Jahiliyah, iaitu zaman sebelum datangnya Islam
 26. Apa yang dimaksudkan dengan Harta Luqatah?
  • Harat terpendam yang mempunyai kesan-kesan kepunyaan orang-orang Islam
  • Tidak wajib dikeluarkan zakat
  • Boleh dimiliki jika harta itu tidak dituntut dalam tempoh satu tahun setelah diumumkan melalui media massa atau mengembara untuk mencari tuan punya harta.
 27. Berapakah kadar yang wajib dikeluarkan zakat bagi Harta Rikaz?
  20% atau 1/5
 28. Jelaskan cara mengeluarkan Zakat Harta Rikaz
  • Apabila dijumpai hendaklah terus dikeluarkan zakat sebanyak 1/5 daripada yang dijumpai
  • Tidak perlu menunggu cukup haul dan tiada permulaan nisab
  • Hendaklah emas/perak
Author:
zyanhs
ID:
168856
Card Set:
IRK 1 - Fiqh (Zakat)
Updated:
Folders:

Description:
Pengertian, Syarat, Golongan yang Wajib menerima Zakat, etc.
Show Answers: