Latin 1

Home > Flashcards > Print Preview

The flashcards below were created by user umtata on FreezingBlue Flashcards. What would you like to do?


 1. infundibulum
  tratt
 2. isthmus
  förträngning
 3. ampulla
  utvidgning
 4. fundus
  botten
 5. cava
  hålig
 6. prae-
  framför
 7. mons
 8. berg
 9. labia (pl labium)
  läpp
 10. glans
  ollon
 11. ostium
  mynning
 12. vestibulum
  förgård
 13. cervix
  hals
 14. hymen
  hinna
 15. fimbria (-ae)
  frans
 16. canalis
  kanal
 17. fornix
  valv
 18. portio
  del
 19. hilum
  Port. Det avgränsade ställe på ett organ där kärl, nerver och gångar ansluter.
 20. lamina (-ae)
  tunn skiva

Card Set Information

Author:
umtata
ID:
169750
Filename:
Latin 1
Updated:
2012-09-12 10:17:43
Tags:
latin
Folders:

Description:
grundläggande latin
Show Answers:

What would you like to do?

Home > Flashcards > Print Preview