Latin 1

The flashcards below were created by user umtata on FreezingBlue Flashcards.

 1. infundibulum
  tratt
 2. isthmus
  förträngning
 3. ampulla
  utvidgning
 4. fundus
  botten
 5. cava
  hålig
 6. prae-
  framför
 7. mons
 8. berg
 9. labia (pl labium)
  läpp
 10. glans
  ollon
 11. ostium
  mynning
 12. vestibulum
  förgård
 13. cervix
  hals
 14. hymen
  hinna
 15. fimbria (-ae)
  frans
 16. canalis
  kanal
 17. fornix
  valv
 18. portio
  del
 19. hilum
  Port. Det avgränsade ställe på ett organ där kärl, nerver och gångar ansluter.
 20. lamina (-ae)
  tunn skiva
Author:
umtata
ID:
169750
Card Set:
Latin 1
Updated:
2012-09-12 10:17:43
Tags:
latin
Folders:

Description:
grundläggande latin
Show Answers: