Övrigt, medicin

The flashcards below were created by user umtata on FreezingBlue Flashcards.

 1. viskositet
  klibbighet, vätskors inneboende motstånd att flyta (sirap har hög viskositet, vatten låg)
 2. atelektaser
  ofullständig utspänning av alveolerna
 3. inklusionskroppar
  främmande material som är inneslutet i cellkärnan eller cytosolen & som utgörs av protein fett eller kolhydrater.
 4. perfusion
  genomspolning (passing of a liquid through vessels or an organ or tissue, especially the flow of blood into lung tissue
 5. snedgående
  oblikt
 6. opsonisering
   innebär att antikroppar som identifierat ett antigen producerar vissa ämnen för att göra antigenet mer attraktiva för fagocyterande celler.
 7. IgA
  Immunglobulin A (IgA) är en antikropp som framförallt finns i det mänskliga slemhinneförsvaret, det mukosala immunförsvaret. Den är en dimer som utgör 15-20 % av immunglobulinerna i blodplasma.
 8. blodbrist
  ischemia
 9. hairt failure
  hjärtinsufficiens
 10. slagvolym
  stroke volume
 11. laryngeal
  referring to the larynx
 12. hypoxi
  bristande O2- försörjning av cellerna
 13. endogen
  developing  or being caused by something inside an organism 
 14. exogen
  developing  or being caused by something inside an organism 
 15. topografi
  lägesbeskrivning
 16. dilutation
  spädning
 17. retinera
  hålla kvar i kroppen sådant som normalt skall utsöndras, tex vätska via urin
Author:
umtata
ID:
170395
Card Set:
Övrigt, medicin
Updated:
2012-10-07 12:36:11
Tags:
Övrigt medicin
Folders:

Description:
Övrigt, medicin
Show Answers: