MR: inleiding

The flashcards below were created by user zotbolleke on FreezingBlue Flashcards.

 1. Doel van MR:
  proces beter opvolgen+ sturen
 2. Proces-operator moet:
  snel+ juist reageren op een storing
 3. Een fout kan voor schade zorgen:
  • slecht eindproduct
  • schade aan de installatie ~> ontslag/werkloosheid
  • schade aan de werknemer
  • verschepingstijd
 4. Automatisatie van een proces:
  • goedkoper (minder werkuren)
  • veiliger (minder kans menselijke fout)
  • goede kwaliteit van eindproduct (nauwkeuriger)
 5. Sensor geeft:
  directe/ondirecte meting, in waarde X
 6. Regelaar:
  • zorgt voor een correctie Y
  • als X verschild van de norm W, dan wordt een correctie uitgevoerd, dit gebeurt via een orgaan/actor
 7. Bij indirecte meting is het belangrijk:
  het verschil tussen de te meten en de gemeten grootheid te kennen
 8. Waarom geen '0' waarde;
  • anders ziet men niet dat iets defect is (meter kapot= 0)
  • ongedierte weghouden-> knaagt aan draden en zorgt zo voor breuken
 9. In controlekamer:
  is alles gecentralizeert, zo kan de operator ingrijpen in het proces adhv sensoren (lampen, alarmen, meldingen..)
 10. Sensoren meten:
  • Fysische gegevens (kwantiteit; gewicht, druk, leven)
  • Chemische gegevens/analyse (samenstelling, pH-waarde)
  • Milieu-metingen (gassen, emisie)
 11. Q/F
  L
  P
  T
  • Q/F: stroming (quantity, flow)
  • L: hoogte/stand v. vl (level)
  • P: druk (pressure)
  • T: temperatuur
 12. Image Upload
  als stroom uitvalt krijgt actor de maximale stand, bv. open regelklep
 13. Image Upload
  als stroom uitvalt krijgt actor de minimale stand, bv. geslotenregelklep
 14. Image Upload
  als stroom uitvalt blijft de actor de zelfde stroom krijgen, klep gaat niet verder open/toe bv. halfopen regelklep
 15. Image Upload
  H= hand, de actor kan met de hand bedient worden
 16. Image Upload
  De actor kan enkel met de hand bedient worden
Author:
zotbolleke
ID:
172754
Card Set:
MR: inleiding
Updated:
2012-10-13 11:12:28
Tags:
MR
Folders:

Description:
MR
Show Answers: