callofnepal

The flashcards below were created by user HanChris on FreezingBlue Flashcards.

 1. Hvordan er film opbygget?
  1. sekunder, minutter og timer
  2. indstilling, scener og sekvens
  3. hjemme, ude og hjemme.
  • sekunder, minutter og timer
  • indstilling, scener og sekvens
  • hjemme, ude og hjemme.
 2. Hvilke indstillinger kan et billede have? 
  1. oppe, nede, for og bag
  2. supertotal, total, halvtotal, etc.
  3. minimalistisk, minimal, normal, formal, helformat
  • oppe, nede, for og bag
  • supertotal, total, halvtotal, etc.
  • minimalistisk, minimal, normal, formal, helformat
 3. Hvordan beskriver man dybden i billedet?
  1.    Forgrund, mellemgrund og baggrund
  2.    Foran, midt og bagpå
  3.    Oppe, nede og midt i
  • Forgrund, mellemgrund og baggrund 
  • Foran, midt og bagpå 
  • Oppe, nede og midt i
 4. Hvordan ses et motiv i fugleperspektiv?
  1. Nedefra op
  2. Gennem kikkert
  3. Oppefra ned
  • nedefra op
  • gennem kikkert 
  • oppefra ned
 5. Hvordan ses et motiv i frøperspektiv?
  1.Nedefra op
  2. Motivet kan let overses
  3. Oppefra ned
  • Nedefra op
  • Motivet kan let overses
  • Oppefra ned
 6. Når motivet ses i lige linje fra kameraet kaldes det? 
  1. Normalperspektiv
  2. Linjeperspektiv
  3. Menneskeperspektiv
  • Normalperspektiv
  • Linjeperspektiv
  • Menneskeperspektiv
 7. Hvad kalder man det, når kameraet bevæger sig fra side til side? 
  1. Sideways
  2. Vandret
  3. Panorering
  • Sideways
  • Vandret
  • Panorering
 8. Hvordan bevæger kameraet sig ved tiltning? 
  1. Op og ned
  2. Frem og tilbage
  3. Rundt
  • Op og ned
  • Frem og tilbage
  • Rundt
 9. Hvilken effekt har kontinuitetsklipning? 
  1. Den skaber en afbrydelse i tid
  2. Den skaber en form for forvirring
  3. Den skaber sammenhæng i tid og sted
  • Den skaber en afbrydelse i tid
  • Den skaber en form for forvirring
  • Den skaber sammenhæng i tid og sted
 10. Hvad betyder krydsklipning?
  1. To handlingstråde, der ikke mødes
  2. To handlingstråde, der finder sted samtidigt og på et tidspunkt mødes.
  3. To handlingstråde, der forsvinder
  • To handlingstråde, der ikke mødes
  • To handlingstråde, der finder sted samtidigt og på et tidspunkt mødes.
  • To handlingstråde, der forsvinder
 11. Når to handlingstråde finder sted samtidig, men ikke mødes, kaldes det
  1. Parallel-klipning
  2. Samtidigheds-klipning
  3. Kombi-klipning
  • Parallel-klipning
  • Samtidigheds-klipning
  • Kombi-klipning
 12. Hvilken betydning har klipperytmen?
  1. Den formidler en bestemt stemning
  2. Den formidler temaet
  3. Den har betydning for stedet
  • Den formidler en bestemt stemning
  • Den formidler temaet
  • Den har betydning for stedet
 13. Hvad er real-lyd?
  Reallyden er den lyd, der er optaget sammen med billedet.
 14. Hvad er lyd-effekter?
  Effektlyd er lyd, der forstærker eller forklarer det, vi ser.
 15. Hvad er voice-over?
  Voice-over svarer til en fortællerstemme.
 16. Hvad er speak?
  I dokumentarfilm og i tv-udsendelser kaldes en fortællerstemme ‘speak’.
 17. Hvad er en lineær film?
  En lineær film har en klar begyndelse, en bestemt rækkefølge af scener og sekvenser.
 18. Hvad forstås ved en cirkulær film?
  Filmen går rundt om sit emne og belyser det på forskellig måde. Den slutter, hvor den begyndte.
 19. Hvad kan man bruge farverne og lyset til i en film?
  Farverne og lyset er med til at fortælle os, hvilke følelser filmen ønsker at skabe i os.
 20. Hvad kan man opnå ved at lade takten i musik og klip passe sammen?
  At takten i musik og klip passer sammen kan gøre at begge dele bliver understreget og smelter sammen til en stemning.
 21. Hvorfor bruger man tidsbesparende klip?
  Ved at klippe en del af bevægelser ud, kan man øge tempoet og komme hen til den del af handlingen, der er interessant
 22. Hvad menes med udtrykket ”Kill Your Darlings”?
  Kill your Darlings: Hvis noget ikke gør historien bedre, skal det væk.
 23. Hvad betyder ”Show it – don’t tell it”?
  ”Show it, don’t tell it” betyder, at man i sin film viser, hvad en person mener, føler, tror, gør etc., i stedet for at fortælle det
Author:
HanChris
ID:
172974
Card Set:
callofnepal
Updated:
2012-09-25 10:30:13
Tags:
film call nepal filmanalyse dansk
Folders:

Description:
Flashcards til filmanalyse vha. "A Call of Nepal"
Show Answers: