بالینی فیرس بخش 6

The flashcards below were created by user mansoureh on FreezingBlue Flashcards.

 1. دلیل توجه به سنجش در روانپزشکی
  کاربرد روان شناسی در امور حقوقی

  • تاثیر روانشناسی طب اطفال، طب کهنسالان
  • یا حتی
  • رواشناسی عصب نگر

  در این زمینه ها باید اطلاعات زیادی برای سنجش داشته باشیم
 2. سنجش بالینی
  • ارزیابی نقاط قوت و ضعف فرد
  • مفهوم بندی مسئله (و عوامل سبب شناختی احتمالی)ه
  • و تجویز راهی برای کاهش مشکل


  • فرآیندی مستمر است
  • به متخصص می گوید چگونه مشکل را حل کند
 3. ظرفیت ما برای حل مسئله با چه چیز رابطه دارد؟
  • با مهارت ما برای تعریف مشکل
  • رابطه ی مستقیم دارد
 4. سنجش با چه چیز شروع می شود؟
  ارجاع
 5. چه عواملی بر شیوه مطرح شدن پرسش ارجاعی توسط متخصص بالینی تاثیر می گذارند؟
  گرایش نظری روانشناس


  مثال در کتاب
 6. مصاحبه
  فن اصلی جمع آوری داده ها و تصمیم گیری در تمام حرفه ها
 7. مصاحبه سنجشی
  اساسی ترین و متداول ترین فن رواشناسان بالینی
 8. چرا متداول ترین فن مصاحبه سنجشی است؟
  دامنه گسترده کاربرد و انعطاف پذیری این نوع مصاحبه

  ابزار اصلی تصمیم گیری بالینی، شناخت و پیش بینی
 9. سودمندی مصاحبه سنجشی به چه چیز بستگی دارد؟
  به مهارت، حساسیت و دقت نظر متخصصی که از آن استفاده می کند


  باید با دقت برنامه ریزی شده ماهرانه و هدفمند اجرا شود و در طول آن هدف فراموش نشود
 10. خصوصیات عمومی مصاحبه ها چیست؟
  • تعامل
  • تفاهم
  • ارتباط
  • مبانی و فنون مصاحبه
  • معیار بیمار
  • معیار متخصص بالینی
 11. اشکال مختلف مصاحبه
  • حقیقت یابی
  • تخلیه هیجان
  • بازجویی
 12. تفاوت مصاحبه با آزمون
  مصاحبه حد فاصل آژمون و گفتگوی روزمره است

  • هدفمندتر و سازمان یافته تر از گفتگوی معمولی
  • رسمیت و استاندارد بودن کمتر نسبت به آزمون
  • البته غیر از مصاحبه های سنجشی ساخت دار

  • آزمون: شرایط استاندارد، روش های مشخص
  • مصاحبه: انعطاف پذیر
 13. تاثیر انعطاف پذیری مصاحبه ها
  قوت: زمان بیشتری برای اخذ داده داریم

  ضعف: این اطلاعات پایایی چندانی ندارند و اعتبار ندارند
 14. مبانی و فنون مصاحبه
  آرایش فیزیکی: تامین یک حریم خصوصی ،ساکت و دلنشین و جلوگیری از مزاحمت (یا فکر می  کنند مشکلاتشان در درجه دوم اهمیت است، یا فکر می کنند دیگران هم می توانند صدای آن ها را بشنوند، یا حواسشان پرت می شود)ه

  • یادداشت برداری و ضبط:
  • اشکال یادداشت برداری جز به جز= عدم تمرکز روی حرف های بیمار، مشاهده کردن بیمار، دقت به تغییرات ظریف چهره یا بدن
 15. تفاهم یعنی
  ایجاد یک فضای راحت و داشتن درک متقابل از هدف مصاحبه

  یکی از ابزارهای اصلی برای دستیابی به هدف مصاحبه
 16. خصوصیات تفاهم
  • قضاوت نه
  • مبتنی بر احترام، اعتماد متقابل و سهل گیری
 17. مهارت ها یا فنونی که امکان برقراری حداکثر ارتباط را فراهم می آورند
  • شروع یک جلسه: گفتگوی معمولی
  • زبان
  • استفاده از سوالات
  • سکوت: تحمل و تفسیر سکوت مراجع
  • گوش دادن
  • ارضای خود
  • تاثیر متخصص بالینی: در نظر گرفتن تاثیر ظاهری خودشان
  • ارزش ها و پیشینه متخصص بالینی: تفاوت های فرهنگی، تفاوت های جنسیتی
 18. نحوه بالا بردن آگاهی جنسیتی برای متخصصان بالینی
  تمرکز بر سه زمینه: دانش، نگرش ها، رفتارشان

  دانش را با مطالعه (مطالعه مطالب تحقیقاتی، مفهومی و کناب ها) یا شرکت در کلاس های مسایل جنسیتی

  نگرش را با معاشرت با کسانی که برداشت های جنسیتی متفاوتی دارند

  رفتارها را با تمرین و بازخورد گرفتن (تحت نظارت کسی که متخصص امور جنسیتی است)ه
 19. معیار بیمار
  توجه به نگرش بیمار در مورد جلسه اول برای رسیدن به هدف های مصاحبه

  توجه به تصورات و انتظارات اولیه بیمار= افزایش تفاهم


  • احساس نقص و بی کفایتی در بیمار و بعد:
  • سکوت
  • انکار
  • رقابت جو - روانشناسی مسخره است
  • نجات دهنده
  • وساطت
 20. معیار متخصص بالینی
  • مطالعه و بررسی سوابق بیمار
  • توجه به هدف
  • دادن بازخورد به بیمار در انتهای مصاحبه
 21. انواع مصاحبه ها
  • مصاحبه پذیرش
  • مصاحبه شرح حال
  • مصاحبه معاینه وضعیت روانی
  • مصاحبه بحران
  • مصاحبه تشخیصی
 22. ویژگی های متمایز کننده مصاحبه ها
  • 1- هدف
  • 2- ساخت داشتن یا نداشتن
 23. شباهت های مصاحبه ها
  مهارت های همه ی مصاحبه ها یکسان هستند

  تفاهم، مهارت های لازم برای ارتباط خوب، طرح سوالات مناسب ، برخورداری از مهارت های مشاهده ای

  حتی در مصاحبه ی ساخت دار
 24. مصاحبه پذیرش
  • دو هدف:
  • 1- مشخص کردن دلیل مراجعه بیمار به درمانگاه یا بیمارستان
  • 2- قضاوت کردن در این مورد که آیا امکانات ، تسهیلات و خدمات موسسه می توانند نیازها و توقعات بیمار را رفع کنند؟

  • توسط مدد کار اجتماعی
  • رو در رو
  • آشنایی بیمار با کارها ، هزینه ها، خط مشی ها و روش ها، کارکنان
 25. مصاحبه شرح حال
  • اخذ سوابق کامل شخصی و اجتماعی بیمار
  • علاقه مند به حقایق، تاریخ ها، رویداد ها و احساسات بیمار
  • نحوه ی ادای آن ها، بیان، واکنش های هیجانی، طفره رفتن یا راحت بودن

  • هدف: تدوین چارچوب و سابقه بیمار  و مشکلش
  • بررسی در بافت  تاریخی -رشدی خودشان: تفسیر پایاتر

  مسایل تحصیلی، جنسی، طبی، مسایل مربوط به پدر و مادر و رشد، مسایل دینی و آسیب های روانی
 26. مصاحبه معاینه وضعیت روانی
  سنجش وجود یا عدم وجود مشکلات شناختی، هیجانی یا رفتاری

  مشکل: عدم پایایی

  ابداع مصاحبه های ساخت دار در این حیطه
 27. مصاحبه بحران
  • هدف: رسیدگی به مشکلات و رفع فوری آ«ن ها
  • جلوگیری از بروز یک فاجعه، تشویق به حضور در درمانگاه و ارجاع دادن او

  مستلزم آموزش دیدن، حساسیت و قضاوت
 28. مصاحبه تشخیصی
  بر اساس DSM _ IV

  برای شرکت های بیمه، پروتکل های تحقیقاتی، دعاوی حقوقی

  ابداع مصاحبه سنجشی ساخت دار برای افزایش پایایی
 29. مصاحبه سنجشی ساخت دار
  یک رشته سوالات استاندارد و کندو کاوهای بعدی است که زنجیره و ترتیب مشخصی دارند

  • ضمانت می کند که از بیمار سوالاتمشابهی پرسیده می شود
  • پایایی بیشتر
 30. پنج نوع سوال مصاحبه
Author:
mansoureh
ID:
174272
Card Set:
بالینی فیرس بخش 6
Updated:
2012-09-29 16:34:43
Tags:
فیرس
Folders:

Description:
روانشناسی
Show Answers: