Mga Bagay Sa Silid-Aralan

Home > Preview

The flashcards below were created by user vill8162 on FreezingBlue Flashcards.


  1. (ang) papel
  2. (ang) aklat/libro
  3. (ang) kuwarderno
  4. (ang) pisara
  5. (ang) tisa/chalk
  6. (ang) bag
  7. (ang) pambura
  8. (ang) mesa
  9. (ang) silya

Card Set Information

Author:
vill8162
ID:
176464
Filename:
Mga Bagay Sa Silid-Aralan
Updated:
2012-10-09 06:16:36
Tags:
tagalog things classroom mga bagay sa silid aralan
Folders:

Description:
things in the classroom
Show Answers:

What would you like to do?

Home > Flashcards > Print Preview