Mga Bagay Sa Loob Ng Iyong Bag

Card Set Information

Author:
vill8162
ID:
176475
Filename:
Mga Bagay Sa Loob Ng Iyong Bag
Updated:
2012-10-09 02:54:02
Tags:
Tagalog things your bag mga bagay sa loob ng iyong
Folders:

Description:
Things in your bag
Show Answers:

  1. (ang) telepono
  2. (ang) payong
  3. (ang) susi
  4. (ang) tubig
  5. (ang) panyo
  6. (ang) pamaypay