English - Science vocabulary

The flashcards below were created by user rwzielinski on FreezingBlue Flashcards.

 1. Analiza
  Analysis
 2. Hipoteza
  Hypothesis
 3. Synteza
  Synthesis
 4. Bezwładność
  Inertia
 5. zakładać ( jakieś prawo)
  to assume
 6. rozwiązywać
  to solve
 7. niemniej jednak
  nonetheless
 8. przełom np. w badaniach 
  breakthrough
 9. Próbka
  Sample
 10. Nauki ścisłe
  Exact science
 11. Czynnik, zmiana 
  Variable
 12. oczywisty
  clear-out
 13. przeprowadzać (np. doświadczenia)
  to carry out
 14. pracochłonny
  laborious
 15. ogromny
  vast
 16. Nauki stosowane
  Applied science
 17. Podejście naukowe
  Scientific approach
 18. Przyspieszenie
  Acceleration
 19. Zasada
  Principle
 20. powtarzać się
  to recur
 21. badać 
  to examine
 22. przyczynić się do czegoś
  to contribute to sth
Author:
rwzielinski
ID:
177401
Card Set:
English - Science vocabulary
Updated:
2012-10-13 20:59:59
Tags:
english science
Folders:

Description:
Some vocabulary about science isssues
Show Answers: