Mikro 1

Home > Preview

The flashcards below were created by user TeaTime on FreezingBlue Flashcards.


 1. produkční funkce
 2. Výrobní množina
 3. množina požadovaných vstupů
 4. Izokvanta produkce
 5. Axiomy
 6. Mezní produkt
 7. Průměrný produkt
 8. Mezní míra technické substituce
 9. Technická efektivnost
 10. Výstupová efektivnost
  Výroba je výstupově efektivní, pokud je pro dané Z Y maximální možné (f(z)=y)

Card Set Information

Author:
TeaTime
ID:
178426
Filename:
Mikro 1
Updated:
2012-10-19 16:46:21
Tags:
vyrobce
Folders:

Description:
vyrobce
Show Answers:

What would you like to do?

Home > Flashcards > Print Preview