Mikro 2

The flashcards below were created by user TeaTime on FreezingBlue Flashcards.

 1. Elasticita substituce
 2. CES funkce
 3. Výnosy z rozsahu, Elasticita výnosů z rozsahu
 4. Homogenní funkce
 5. Homotetická funkce
 6. Minimální efektivní rozsah výroby
  bod, kde rostoucí výnosy z rozsahu přecházejí v klesající, je v něm nejpříznivější poměr výstup/vstup, tzn.. největší šance pokrýt své náklady pro jakémukoliv rozsah výroby s
 7. Max. výnos ze změny rozsahu
  bod, kde konvex. y(s) přechází v konkávní, je v něm max. výnos ze změny rozsahu
 8. Produkční funkce krátkého období
  některé vstupy považovány za fixní, výstup se proto může měnit jen v důsledku změny variabilního vstupu
 9. Mezní výnosy z faktoru
  změna MPi se změnou zi
 10. Elasticita výnosů z faktoru
Author:
TeaTime
ID:
178435
Card Set:
Mikro 2
Updated:
2012-10-19 17:02:22
Tags:
výrobce
Folders:

Description:
výrobce
Show Answers: