003. Academic wordlist (101-150).txt

The flashcards below were created by user Saidilyos on FreezingBlue Flashcards.

 1. Triumph
  Ga'laba, tantana
 2. Thankfully
  Baxtiga
 3. Tell-tale
  Sotqin, og'zida gap turmaydigan
 4. Swing
  Tebranmoq
 5. Supersede
  • Eskisini o'rnini egallamoq
  • Eskisini o'rniga alamashtirmoq
  • Joyini o'zgartirmoq
 6. Stun
  Tili aylanmay qolmoq
 7. Stumble
  Gandiraklamoq
 8. Steam
  • Par
  • Parlanmoq
  • Tutun
  • Dudlamoq
 9. Sidestep
  • O'zini olib qochmoq
  • Chetga o'tmoq
 10. Rover
  • Sayohatchi
  • Qaroqchi
  • Daydi
 11. Resort
  • Kurort
  • (*to) majburiyat yuzasidan qilmoq
 12. Repose
  • Dam olmoq, xordiq chiqarmoq
  • Dam olish, xordiq chiqarish
  • Abadiy tinchlikka ketmoq
 13. Relent
  Ilgari ta'qiqlangan narsaga ruxsat bermoq
 14. Prickle
  • Tikan
  • Uvushmoq (oyoq, qo'l)
 15. Persistent
  • Uzoq davom etadigan (muammo)
  • Bardoshli, matonatli (odam)
  • Ko'pga chidamli (mahsulot)
 16. Patchy
  • Dog'li
  • To'liq ishonib bo'lmaydigan yoki qoniqarsiz
 17. Mitigate
  • Kamaytirmoq
  • Yumshatmoq (muammo)
  • Yengillashtirmoq (og'riq)
 18. Mincemeat
  • Farsh
  • Quruq mevadan qilingan nachinka
 19. Magnitude
  • Kattalik
  • Hajm
  • Muhumlik
  • Yerning qimirlash kuchi
 20. Legacy
  • Meros (boylik, qobiliyat)
  • Asorat (xodisandan keyingi)
 21. Levee
  To'g'on, damba
 22. Interlude
  • Tanaffus
  • Ikki voqea orasidagi vaqt
 23. In favour of
  Kimningdur yoki nimanidur foydasiga
 24. Hesitant
  Ikkilanuvchan
 25. Headwind
  Qarama qarshi esayotgan shamol
 26. Grid
  • To'r
  • Setka
  • Panjara
 27. Fount
  Manbaa
 28. Fast-growing
  • Tez o'sayotgan
  • Tez o'suvchan
 29. Execute
  • Qatl qilmoq
  • Bajarmoq
  • Amalga oshirmoq
 30. Epitomize
  Eng zo'r misol bo'lmoq
 31. Enviable
  Havas qilguli
 32. Drastic
  • (T1) Shiddatli
  • Juda kata miqdorda
 33. Disconcerting
  • Chalg'ituvchi
  • Sarosimaga soluvchi
 34. Devote
  Bag'shlamoq
 35. Detrimental
  Zarar keltiruvchi
 36. Deferral
  • Muddatini cho'zish
  • Kechiktirish
 37. Deferment
  Qoldirish, muddatini cho'zish
 38. Dampen
  Tushurmoq, kamaytirmoq (qiziqishni, his tuyg'uni)
 39. Crass
  • Axmoq
  • Axmoqona
 40. Constrain
  • Majburlamoq
  • Chegaralamoq
 41. Cleric
  • Imom
  • Ruhoniy shaxs
 42. Charismatic
  O'ziga jalb qiluvchi odam
 43. Characteristically
  Harakterlovchi hislati borligi bilan
 44. Campaign
  • Kompaniya
  • Safar
  • Safarda qanashmoq
 45. By virtue of
  Sababidan
 46. Buffet
  • Bufet
  • Bekatdagi kafecha yoki kichkina do'kon
  • Transport ichidagi do'koncha
 47. Bubble car
  • Tomi shaffof mashina
  • 3 g'ildirakli kichik mashina
 48. Assuage
  • Tinchlantirmoq (asabni, asabiylashganni)
  • Qondirmoq (nafsni)
 49. Affliction
  • Qiynalish
  • Og'riq yoki qiynalishlarga sabab bo'ladigan narsa yoki harakat
 50. Impose (on)
  • Qo'ymoq (majburiyat)
  • Solmoq (soliq)
  • Talab qilmoq (vazifa)
Author:
Saidilyos
ID:
180815
Card Set:
003. Academic wordlist (101-150).txt
Updated:
2013-01-22 04:14:52
Tags:
English Uzbek academic word list IELTS TOEFL learners from LangArt
Folders:

Description:
One of the series of the most academic word list derived from Financial and Scientific magazines of UK and USA.
Show Answers: