ortopedi knäled

Home > Preview

The flashcards below were created by user kafe0007 on FreezingBlue Flashcards.


 1. Vad orsakar meniskskada?
  vridvåld, förslitning
 2. vad är symtomen för miniskskada?
  • smärta, upphakning, låsning
  • känslighet vrdining
 3. hur diagnotiserar man sidoledbandskada?
  • omhet och svullnad
  • smärta och instibilitet
 4. vad orsakar främre korsbandskada?
  vridvåld eller översträckning
 5. vad ör symtomen vid främre korsbandskada?
  knakning, svullnad, smärta, rörelseinskräkning, senare blir det ostadigt
 6. hur behanlar man korsbandskada?
  • anappa aktivitet efter stabilitet
  • rörelse, styrka och balansträning
  • ortos, knäskydd
  • sy ihop graeillis och semitendinosus. 
 7. vad är tibiakondylfraktur?
  lårben och underben glider åt sidan i förhållande till varandra
 8. vad orsakar tibiacondylfraktur?
  sidovackling, tackling, osteporos

Card Set Information

Author:
kafe0007
ID:
181152
Filename:
ortopedi knäled
Updated:
2012-11-01 19:18:27
Tags:
ortopedi knäled
Folders:

Description:
ortopedi knäled
Show Answers:

What would you like to do?

Home > Flashcards > Print Preview