Parkinson

Card Set Information

Author:
miiis
ID:
182303
Filename:
Parkinson
Updated:
2012-11-07 13:48:19
Tags:
Parkinson
Folders:

Description:
Parkinson
Show Answers:

 1. Vad är Parkinsons sjukdom?
  En kronsik progresssiv sjukdom av okänd orsak med tilltagande motorisk handikapp
 2. Hur ställer man diagnos?
  Man tar anamnes och så ska personen ha 2 av 3 typiska symtom
 3. Vilka är dom 3 typiska symtomen på Parkinson?
  Tremor - Skakningar, förekommer oftast i vila och slutar vid aktivitet

  Rigiditet - Ökad muskelanspänning och ryckiga rörelser

  Hypokinesi och Bradykinesi - rörelsefattigdom samt långsamma rörelser, svårigheter att starta och stanna en viljestyrd rörelse
 4. Vad är orsaken till Parkinsons sjukdom?
  Bortfall av dopaminhaltiga nervceller i hjärnan
 5. Medicinsk behandling?
  Levodopa - som förvandlas till dopamin i CNS

  Dopaminagonister - stimulerar hjärnans dopamin 2 receptorer
 6. Vad menas med on-off fenomenet?
  • On-off innebär symtomväxlingar med ökande sjukdomsbesvär.
  • Kan förklaras av en försämring av de basala gangliernas lagringsfunktion av dopamin och och en ändring av kroppens fysiologiska svar på medicineringen.

  Off besvären - patienten kan stanna upp mitt i gång tex och blir som fastfrusen, andra besvär kan vara stelhet

  On besvären - innebär en överrörlighet som uppträder främst i händer, fötter och ansiktmuskler
 7. Omvårdnad vid Parkinson?
  • Ge patienten den tid den behöver
  • Hjälpa patient att komma igång t.ex räkna 1-2-3
  • Ge tydliga instruktioner

  • - ge med direkt när patienten vaknar
  • - mata aldrig patient i on-off
  • - mata ej för snabbt