Parkinson

The flashcards below were created by user miiis on FreezingBlue Flashcards.

 1. Vad är Parkinsons sjukdom?
  En kronsik progresssiv sjukdom av okänd orsak med tilltagande motorisk handikapp
 2. Hur ställer man diagnos?
  Man tar anamnes och så ska personen ha 2 av 3 typiska symtom
 3. Vilka är dom 3 typiska symtomen på Parkinson?
  Tremor - Skakningar, förekommer oftast i vila och slutar vid aktivitet

  Rigiditet - Ökad muskelanspänning och ryckiga rörelser

  Hypokinesi och Bradykinesi - rörelsefattigdom samt långsamma rörelser, svårigheter att starta och stanna en viljestyrd rörelse
 4. Vad är orsaken till Parkinsons sjukdom?
  Bortfall av dopaminhaltiga nervceller i hjärnan
 5. Medicinsk behandling?
  Levodopa - som förvandlas till dopamin i CNS

  Dopaminagonister - stimulerar hjärnans dopamin 2 receptorer
 6. Vad menas med on-off fenomenet?
  • On-off innebär symtomväxlingar med ökande sjukdomsbesvär.
  • Kan förklaras av en försämring av de basala gangliernas lagringsfunktion av dopamin och och en ändring av kroppens fysiologiska svar på medicineringen.

  Off besvären - patienten kan stanna upp mitt i gång tex och blir som fastfrusen, andra besvär kan vara stelhet

  On besvären - innebär en överrörlighet som uppträder främst i händer, fötter och ansiktmuskler
 7. Omvårdnad vid Parkinson?
  • Ge patienten den tid den behöver
  • Hjälpa patient att komma igång t.ex räkna 1-2-3
  • Ge tydliga instruktioner

  • - ge med direkt när patienten vaknar
  • - mata aldrig patient i on-off
  • - mata ej för snabbt
Author:
miiis
ID:
182303
Card Set:
Parkinson
Updated:
2012-11-07 18:48:19
Tags:
Parkinson
Folders:

Description:
Parkinson
Show Answers: