Endokrina

Home > Flashcards > Print Preview

The flashcards below were created by user perekl86 on FreezingBlue Flashcards. What would you like to do?


 1. Insulin
  Produktion
  Uppgift
  När insöndras det?
  Vad händer om kroppen inte får det
  • Prod: Bukspottkörteln
  • Upp: Signalerar muskler och fettvävnad att ta upp socker (glukos)
  • Insöndras: efter en måltid
  • om kroppen inte får det = diabetes
 2. Hormoner träffar celler
  vilka faktorer avgör hur mycket cellen påverkas?
  Frisätts i blodbanan och verkar på ett målorgan. Cellen påverkas av hormonet om den har en receptor för det aktuella hormonet
 3. Vart produceras
  Kortisol
  Tillväxthormon
  ACTH
  Oxytocin
  • Bukspottkörteln
  • Hypofysen
  • Binjurarna
  • Hypothalamus
 4. ADH
  frisätts? målvävnad? effekt?
  ADH frisätts från hypofysen till blodet och effekten av ökad hormoninsöndring i blodet är att man sparar vätska, man blir b.l.a mindre kissnödig, urinen blir mer koncentrerad och gulaktig.
 5. Hormoner kan indelas i två huvudgrupper som skiljer sig åt i sättet de binder tillmålcellen. Vilka två typer är det och hur skiljer de sig de åt då de binds till cellerna?
  • Vattenlösliga: Ett vattenlösligt hormon binds till cellen genom att ansluta till en receptorer utanför cellmembranet och skickas in i cellmembranet.
  • Fettlösliga: Ett fettlösligt hormon binds till cellen genom att åka igenom cellmembranet och ansluta till receptorer först inne i cellen.
 6. Vilka hormoner frisätts i hypofysens baklob?
  ADH & Oxytocin
 7. Vilka hormoner frisätts i hypofysens framlob?
  ACTH & GH
 8. vad är kortisol?
  • Ett stresshormon
  • Ökar tillgången på energi i blodet genom att:
  • - stimulera nedbrytning av protein.
  • - stimulera levern att frisätta mer glukos.Ökar blodtrycket genom vasokonstriktion.
  • Inflammationshämmande.
 9. Beskriv ADH
  Utsöndras vid vätskebrist

  • Urinmängden blir mindre,urinen mer koncentrerad
  • –Vatten har sparats.
 10. Beskriv Oxytocin
  • Förlossningsvärkar
  • Mjölkutdrivning
  • ”Moderskänslor”(anknytning mellan mor och barn)
  • • ”Lugn-och-ro hormon”
  • • En rad positiva effekter avberöring/massage
 11. Beskriv Aldosteron
  • 1 Vätskebrist eller lågtblodtryck leder tillutsöndring av aldosteronfrån binjurarna
  • 2¬†Ökad reabsorption av Na+och vatten i njurenssamlingsrör
  • 3¬†Urinutsöndringen blirmindre –Vatten sparas ochblodvolymen ökar.
 12. Hur höjs blodtrycket?
  Angiotemsin II - Aldosteron
  • Lågt blodtryck
  • Renin utsöndras
  • Renin omvandlar angiotensinogen till angiotensin I.
  • Angiotensin I blir¬†angiotensin II
  • 1 Blodtryck höjs
  • 2 Aldosteron frisätts från binjure. Aldosteron stimulerar njuren att spara vatten.

Card Set Information

Author:
perekl86
ID:
182753
Filename:
Endokrina
Updated:
2012-11-10 13:29:11
Tags:
Endokrina
Folders:

Description:
Endokrina
Show Answers:

What would you like to do?

Home > Flashcards > Print Preview