008. Academic wordlist (351-400).txt

The flashcards below were created by user Saidilyos on FreezingBlue Flashcards.

 1. Allegation
  Ayblov
 2. Hinder
  Halaqit bermoq
 3. Plunge (by)
  (*down; T1) tushmoq
 4. Circumvent
  • Mug'ombirlik qilmoq
  • Qonunni aql bilan aylanib o'tmoq
 5. Hoard
  Zahira
 6. Congregate
  • To'plamoq
  • To'planmoq
 7. Coincide
  To'g'ri kelib qolmoq (bir vaqtda, bir biriga)
 8. Endorse
  Tasdiqlamoq, qo'llab quvvatlamoq
 9. Crumple
  • G'ijimlamoq
  • (*up) Yiqilmoq, qulamoq (odam)
 10. Retardant
  Olov o'tmaydigan
 11. Incremental
  Bir xil miqdorda yoki o'lchovda doimiy o'sib bormoq
 12. Refinement
  Tozalash (keraksiz modda va narsalardan)
 13. Tickle
  • Qitiqlamoq
  • Qitiqlash
 14. Iterative
  • Qaytariluvchi
  • Qaytadan
 15. Woe
  • Qayg'u
  • Katta muammo
 16. Elaborate
  • Puxta ishlab chiqmoq (-gan)
  • Murakkab
 17. Constitute
  • (T1) Tashkil qilmoq
  • O'z ichiga olmoq
 18. Thrive
  • Gullab yashnamoq
  • Tez rivojlanmoq
 19. Fertile (period)
  (T1) Hosildor yoki foyda ko'p keladigan mavsum
 20. Hector
  Katta ketib qo'pollik bilan gapirmoq
 21. Consecutive
  Ketma ket, izchil
 22. Den
  Yovvoyi hayvonlar ini
 23. Dwindle
  • (T1) Qisqarmoq
  • Kuchsizlanmoq
  • Deyarli yo'qolib ketmoq
 24. Underside
  • Paski qism
  • Orqa taraf
 25. Recurrent
  Davriy, vaqti bilan qaytariluvchi
 26. Cling
  • Yopishmoq (kiyim, odam)
  • Qattiq ushlab olmoq
 27. Diversion
  • Ko'ngilxushlik
  • Fikrni chalg'ituvchi ish
 28. Incumbent
  • Mavqey
  • Ma'suliyat, lavozim majburiyati
 29. Compulsion
  Majburlash, zo'rlash
 30. Myriad
  • Juda ham ko'p sonli
  • 10000
 31. Handle
  • Uddalamoq
  • Ushlagich
 32. Inability
  • Imkonsizlik
  • Qo'lidan kelmaslik
 33. Re-evaluate
  Qaytadan yoki boshqacha baholamoq
 34. Oratory
  Nutq so'zlash san'ati
 35. Refugee
  • Qochoq
  • Muhojir
 36. Assemble
  • Yig'moq
  • Yig'ilmoq
 37. Resistance
  Qarshilik
 38. Eternity
  Boqiylik, abadiylik
 39. Prophecy
  Bashorat
 40. Proponent
  Tarafdor
 41. Dimension
  • Taraf (nimanidur)
  • O'lchov
 42. Midst
  O'rtasida
 43. Adjoin
  • Tutashmoq
  • Yoniga turmoq
 44. Merely
  • Faqat
  • Shunchaki
 45. Wasp
  Ari
 46. Wed
  Turmush qurmoq
 47. Renew
  • Qaytadan boshlamoq
  • Uzaytirmoq (viza, kantrakt)
 48. Renovate
  • Qayta tiklamoq (eski bino, kuch)
  • Tuzatmoq
 49. Humidity
  Havo namligi
 50. Box office
  Chipta sotiladigan kassa
Author:
Saidilyos
ID:
182883
Card Set:
008. Academic wordlist (351-400).txt
Updated:
2013-02-04 17:39:02
Tags:
English Uzbek academic word list IELTS TOEFL learners from LangArt
Folders:

Description:
One of the series of the most academic word list derived from Financial and Scientific magazines of UK and USA.
Show Answers: