Arbetsfysiologi

The flashcards below were created by user perekl86 on FreezingBlue Flashcards.

 1. Faktorer på att en person har högre maximalt syreupptag än en annan person
  • Bättre vo2 max
  • bättre % av vo2 max vid mjölksyratröskeln
  • bättre arbetsekonomi
  • bättre utförande av vo2 max vid mjälksyratröskeln
 2. Hur mäts den faktiska energiförbrukningen en person har under arbete med ett hjälpmedel?
  Genom att mäta syreupptaget med och utan hjälpmedlet. Samt mäta hjärtminutvolymen med och utan hjälpmedlet
 3. Vad menas med nyttjandegrad och på vilket sätt begränsar prestationsförmågan vid långvarigt arbete?
  • Nyttjandegraden avser hur stor andel i % av det maximala syreupptaget som kan utnyttjas under en längre tids arbete
  • Begränsas av central syreleverans och mjölksyratröskeln
 4. Vilka anpassningar kan göra att nyttjandegraden förbättras?
  • En god teknik
  • Hög maxstyrka
 5. Hur skulle man kunna gå tillväga för att mäta energiförbrukningen under ettenskilt medelintensivt arbete (som pågår minst 5 min)?
  Genom att mäta syreförbrukningen
 6. Efter upprepad träning ses ofta en lägre hjärtfrekvens i vila och vid arbete på enviss belastning (t.ex arbete på cykel på viss belastning). Vad är mekanismenbakom detta och vilken inverkan har detta på individens maximala syreupptag?Förklara.
  Slagvolymen har blivit större
 7. Vad förklarar den muskeltrötthet som uppkommer efter några timmars intensivtarbete, t.ex. marathon
  Kolhydratlagret (glukos) är slut och kroppen ställer om på fettlagret vilket bränns bäst på lågintesivt arbete vilket förklarar varför man går in i väggen. 
 8. Under ett enskilt träningspass sjunker blodvolymen något. Men vad händer somsvar på upprepad träning med blodvolymen och vilken betydelse har det på detmaximala syreupptaget (förklara i korthet mekanismen)?
  Blodmängden ökar för att vi får mer plasma i blodet
 9. Vad avgör hur stor procentuell andel av det maximala syreupptaget som kanutnyttjas under en längre tid (nyttjandegraden) och vad är det som har hänt ikroppen om du efter en träningsperiod kan arbeta på en högre intensitet, dvs harökat din nyttjandegrad.
  • Det är % av Vo2 max vid mjölksyratröskeln.
  • Då har jag ökat min ventilationsförmåga eftersom andningsmuskelaturen blir starkare och mer uthållig
  • Nyttjandegraden kan jag öka genom träning då antalet mitrokondier ökar
 10. Förklara begreppet arbetsekonomi/verkningsgrad och vilken betydelse det harför prestationsförmågan
  arbetsekonomi är hur enrigieffektivt man utför en uppgift. En desto mer effektiv arbetsekonomi så har man mer energi att använda i presationsfrågan
 11. Hur räknar man ut hjärtminutvolymen?
  Hjärtats slagvolym x frekvens
 12. Vad är central kapacitet?
  • Lungor
  • Blodmängd
  • Hb värde
  • Hjärta
 13. Vad är lokal kapacitet?
  • Muskelmassa
  • Muskelkvalite
  • Perifer cirkulation
 14. Vad begränsar prestationsförmågan?
  • Maximalt syreupptag - VO2 max
  • Nyttjandegrad - hur stor del av maximala syreupptaget kan jag utnyttja. Styrs av mjölksyratröskeln
  • Arbetsekonomi -
Author:
perekl86
ID:
182912
Card Set:
Arbetsfysiologi
Updated:
2012-11-11 14:20:05
Tags:
Arbetsfysiologi
Folders:

Description:
Arbetsfysiologi
Show Answers: