010. Academic wordlist (451-500).txt

Home > Flashcards > Print Preview

The flashcards below were created by user Saidilyos on FreezingBlue Flashcards. What would you like to do?


 1. Unify
  Birlashtirmoq
 2. Undiminished
  Kamaymagan
 3. Vary
  O'zgarmoq, xildan xilga o'tmoq
 4. Fiscal
  Moliyaviy
 5. Concept
  • Tushuncha
  • G/oya
  • Re'ja
 6. Recreation
  Qaytadan yaratmoq
 7. Mammoth
  • Juda ham katta
  • Mamont
 8. Successive
  Ketma ket va toxtovsiz sodir bo'layotgan
 9. So-called
  • Deb nomlangan
  • ...nomi bilan mashhur
 10. Procedure
  Uslub, bajarilish tartibi
 11. Perception
  Tushuncha
 12. Rusty
  Zanglagan
 13. Quote
  • Mashhur odamning gapi
  • Mashhur odamning gapini yozmoq yoki gapirmoq
 14. Stats
  Statistika
 15. Evaluative
  Baholamoq
 16. Basin
  Idish
 17. Mould
  • Qolip
  • Shakl berib yasamoq
 18. Chase
  Quvlamoq
 19. Reckless
  Boqibeg'am
 20. Approach
  • Yondoshmoq
  • Yaqinlashmoq
  • Yondoshuv
  • Yaqinlashuv
 21. Uneconomic
  • Foydasiz
  • Tejamsiz
 22. Assess
  • Baholamoq
  • Hisoblamoq
 23. Underestimate
  Past baholamoq yoki hisoblamoq
 24. Complex
  • Tushunishga qiyin
  • Maxsus bino
 25. Unavailable
  Olib, foydalanib, uchrashib bo'lmaydigan narsa yoki odam
 26. Unapproachable
  Yetishib bo'lmaydigan
 27. Convince (sb of sth)
  Ishontirmoq
 28. Scope
  • Chegara
  • Ishlash doirasi
  • Radius
 29. Affect
  Ta'sir o'tkazmoq
 30. Commission
  • Buyurtma
  • Sotiladigan molga oldindan to'langan pul
  • Xizmat uchun oldindan pul
 31. Patent
  Patent
 32. Deregulate
  Boshqaruvni toxtatmoq
 33. Categorize
  Turlarga ajratmoq
 34. Definable
  Tushuntirsa va tushunsa bo'ladigan
 35. Assume
  • Tahmin qilmoq
  • ...deb hisoblamoq
 36. Overestimate
  Yuqori baholamoq
 37. Belly
  Qorin
 38. Tense
  • Taranglik
  • Tarang kayfiyat
  • Tortmoq
 39. Specification
  Detal
 40. Enchant
  Sehirlamoq
 41. Glimps
  Tez va xira-shira ko'rish
 42. Goody
  Yaxshi narsa
 43. Orphan
  Yetim
 44. Collapse
  Qulamoq, yiqilmoq
 45. Insist
  (gapida) turib olmoq
 46. Hostile
  Dushmanlarcha
 47. Ally
  • Sherik
  • Ittifoqchi
 48. Prosper
  Gullab yashnamoq
 49. Expose
  • Namoyish qilmoq
  • Oshkor qilmoq
 50. Enormity
  Kattalik, ulkanlik

Card Set Information

Author:
Saidilyos
ID:
183417
Filename:
010. Academic wordlist (451-500).txt
Updated:
2012-11-13 18:39:09
Tags:
English Uzbek academic word list IELTS TOEFL learners from LangArt
Folders:

Description:
One of the series of the most academic word list derived from Financial and Scientific magazines of UK and USA.
Show Answers:

What would you like to do?

Home > Flashcards > Print Preview