MS och ALS

The flashcards below were created by user miiis on FreezingBlue Flashcards.

 1. Vad är MS?
  • Multipel Skleros - autoimmun inflammatorisk sjukdom. MS drabbar nervsystemet.
  • Okänd orsak
 2. Vilka är symtomen vid MS?
  Första insjuknandet sker ofta akut.

  • känselbortfall
  • synfältsbortfall
  • stickningar
  • domningar
  • muskelsvaghet
 3. Vad är det som händer i kroppen när man har MS?
  • Det uppstår inflammationer och ärrbildning på nervtrådarna och då kommer inte impulserna fram. 
  • Det är hjärnan och ryggmärgen som angrips
 4. Hur ställer man diagnos på MS?
  Likvorelfores och plasmaelfores utförs och resultaten jämförs

  Magnetröntgen - kan visa MS plack
 5. VAd är den medicinska behandlingen vid MS?
  Finns ingen behandling som kanta bort sjukdomen så målet är att hämma den inflammatoriska aktiviteten.

  Glukokortikoider - ges under akuta skov

  Beta-interferoner - Dämpar MS-skov

  Symtomatisk behandling
 6. Vilka är omvårdnadsåtgärderna vid MS?
  I försämringsperioder behövs sjukhusvård för kontroll av inflammationen och medicinjustering.

  Psykologiskt stöd

  Symtomatisk behandling och skade prevention

  Svalka lindrar besvär

  Väl sammansatt måltid, ev konsistensanpassas

  antihalkunderlägg
 7. Vad är ALS?
  Amyotrofisk lateralskleros - Ryggmärgsförtvining

  Nerver i hjärna och ryggmärg som styr våra muskler förtvinar. Ger i längden förlamning

  Orsaken är okänd
 8. Vilka är symtomen vid ALS?
  • Stelhet
  • Muskelspasmer
  • Fumliga rörelser
  • Nedsatt finmotorik
 9. Vilken är behandlingen vid ALS?
  Botande behandling finns ej

  Riluzole kan ge viss dämpning av sjukdomsförloppet
Author:
miiis
ID:
183639
Card Set:
MS och ALS
Updated:
Folders:

Description:
MS och ALS
Show Answers: