1.4 Opracowywanie procesu biotechnologicznego

The flashcards below were created by user Magdalena on FreezingBlue Flashcards.

 1. 6 etapów opracowywania bioprocesów
  • 1. skrining - pozyskiwanie odpowiednich drobnoustrojów
  • 2. wstępne ustalenie warunków ich hodowli
  • 3. doskonalenie cech produkcyjnych szczepów
  • 4. optymalizacja bioprocesu
  • 5. powiększenie skali bioprocesu
  • 6. uruchomienie produkcji
 2. wymień trudności w uruchomieniu produkcji
  • dotrzymanie optymalnych parametrów procesu, np.:
  • natlenienie środowiska
  • odprowadzanie wydzielającego się ciepła
  • zmienność morfologiczno - fizjologiczna szczepu produkcyjnego
  • utrzymanie czystości mikrobiologicznej procesu
 3. 1. podstawowy warunek powodzenia w zakresie opracowywania i usprawniania biotechnologii
  stały wzrost znaczenia i udziału nauki w rozwiązywaniu problemów technologicznych
 4. 2. podstawowy warunek powodzenia w zakresie opracowywania i usprawniania biotechnologii
  zastosowanie nowoczesnych metod badawczych i analitycznych oraz postęp w zakresie aparatury i urządzeń biotechnologicznych
 5. 3. podstawowy warunek powodzenia w zakresie opracowywania i usprawniania biotechnologii
  organizacja badań, polegająca na wyborze problemów, powoływaniu zespołów składających się ze specjalistów różnych dyscyplin naukowych oraz koordynacji ich współpracy podczas rozwiązywania problemów technologicznych
Author:
Magdalena
ID:
184024
Card Set:
1.4 Opracowywanie procesu biotechnologicznego
Updated:
2012-11-16 23:07:30
Tags:
biotechnologia chmiel
Folders:

Description:
1.4
Show Answers: