1.4 Opracowywanie procesu biotechnologicznego

Card Set Information

Author:
Magdalena
ID:
184024
Filename:
1.4 Opracowywanie procesu biotechnologicznego
Updated:
2012-11-16 23:07:30
Tags:
biotechnologia chmiel
Folders:

Description:
1.4
Show Answers:

Home > Flashcards > Print Preview

The flashcards below were created by user Magdalena on FreezingBlue Flashcards. What would you like to do?


 1. 6 etapów opracowywania bioprocesów
  • 1. skrining - pozyskiwanie odpowiednich drobnoustrojów
  • 2. wstępne ustalenie warunków ich hodowli
  • 3. doskonalenie cech produkcyjnych szczepów
  • 4. optymalizacja bioprocesu
  • 5. powiększenie skali bioprocesu
  • 6. uruchomienie produkcji
 2. wymień trudności w uruchomieniu produkcji
  • dotrzymanie optymalnych parametrów procesu, np.:
  • natlenienie środowiska
  • odprowadzanie wydzielającego się ciepła
  • zmienność morfologiczno - fizjologiczna szczepu produkcyjnego
  • utrzymanie czystości mikrobiologicznej procesu
 3. 1. podstawowy warunek powodzenia w zakresie opracowywania i usprawniania biotechnologii
  stały wzrost znaczenia i udziału nauki w rozwiązywaniu problemów technologicznych
 4. 2. podstawowy warunek powodzenia w zakresie opracowywania i usprawniania biotechnologii
  zastosowanie nowoczesnych metod badawczych i analitycznych oraz postęp w zakresie aparatury i urządzeń biotechnologicznych
 5. 3. podstawowy warunek powodzenia w zakresie opracowywania i usprawniania biotechnologii
  organizacja badań, polegająca na wyborze problemów, powoływaniu zespołów składających się ze specjalistów różnych dyscyplin naukowych oraz koordynacji ich współpracy podczas rozwiązywania problemów technologicznych

What would you like to do?

Home > Flashcards > Print Preview