2.1 Charakterystyka ogólna drobnoustrojów przemysłowych

The flashcards below were created by user Magdalena on FreezingBlue Flashcards.

 1. właściwości drobnoustrojów decydujące o ich szerokim zastosowaniu
  • duża szybkość przemiany materii
  • różnorodność przeprowadzanych reakcji chem. i syntetycznych produktów
  • znaczna zmienność fizjologiczna
  • duża łatwość manipulacji genetycznej
 2. rodzaje produktów i ich przykłady:
  całe komórki i ich składniki
  • drożdże piekarskie
  • preparaty paszowe
  • prep. mikroflory regeneracyjnej przewodu pokarmowego
  • szczepionki
 3. produkty końcowe przemian katabolicznych
  • etanol
  • kwas mlekowy
  • kwas masłowy
  • aceton butanol
 4. fermentowane produkty spożywcze
  • jogurt
  • kefir
  • sery
  • piwo
  • wino
 5. produkty małocząsteczkowe syntez podstawowych
  • aminokwasy
  • kw. cytrynowy
  • nukleotydy
  • witaminy
 6. produkty wielkoocząsteczkowe syntez podstawowych
  • enzymy
  • lipidy
  • polisacharydy
 7. produkty syntez peryferyjnych
  • antybiotyki
  • alkaloidy
  • dekstran
  • ksantan
  • gibereliny
 8. produkty syntez i biotransformacji specjalnych z udziałem egzogennych prekursorów
  • 1-hydroksy-1-fenylopropanon
  • kw. akrylowy
  • kw. 6-aminopenicylanowy
  • prednizolon
  • testosteron
  • L-sorboza
  • tlenek etylenu
 9. produkty obce dla drobnoustrojów, syntetyzowane przez szczepy ze zrekombinowanym DNA
  • insulina
  • interferony
  • hormony wzrostu
  • czynniki krwi
  • inne białka i peptydy
 10. według jakich cech użytkowych oceniana jest przydatność drobnoustrojów w biotechnologii?
  • 1. wydajność i szybkość tworzenia produktu
  • 2. czystość prod. ferm. (brak prod. ubocznych)
  • 3. szybkość wzrostu
 11. według jakich cech użytkowych oceniana jest przydatność drobnoustrojów w biotechnologii? (c.d.)
  • 4. niepatogeniczność i brak prod. toksycznych
  • 5. stabilność gen. i fenotypowa oraz fagooporność
  • 6. wymagania pokarmowe (jak. i il.) oraz tolerancja na zmienne stężenie składników podłoża
 12. według jakich cech użytkowych oceniana jest przydatność drobnoustrojów w biotechnologii? (c.d.d.)
  • 7. wielkość zapotrzebowania na tlen oraz tolerancja na zmiany warunków natlenienia
  • 8. wymagania w zakresie T, odczynu i innych parametrów procesu oraz stopień wrażliwości na ich zmiany
  • 9. łatwość wydzielania produktu
  • 10. inne cechy technologiczne, niepożądane - np. lepkość i pienistość hodowli lub pożądane - np. zdolność do flokulacji
 13. czym jest flokulacja?
  końcowy etap niektórych rodzajów koagulacji tj. wypadania osadu z koloidów. Polega na tworzeniu się wiązań chemicznych między micelami, na skutek czego łączą się one w duże agregaty, które w widoczny sposób  wyodrębniają się z roztworu koloidalnego tworząc osad lub mętną zawiesinę.
Author:
Magdalena
ID:
184027
Card Set:
2.1 Charakterystyka ogólna drobnoustrojów przemysłowych
Updated:
2012-11-16 23:46:20
Tags:
biotechnologia chmiel
Folders:

Description:
2.1 O
Show Answers: