2.2.2. Pierwiastki podstawowe i śladowe

The flashcards below were created by user Magdalena on FreezingBlue Flashcards.

 1. główne elementarne składniki masy kom. drobnoustrojów
  • C 50%
  • O 30%
  • N 14%
  • H 8%
  • P 3%
  • S 1%
  • (wartości max)
 2. co to jest metylotrofia?
  sposób wykorzystywania przez mikroorganizmy zredukowanych związków jednowęglowych, które są dla nich jedynym lub dodatkowym źródłem węgla i energii. Do tego typu związków zalicza się m.in.: metan, metanol, aldehyd mrówkowy, kwas mrówkowy. Związkami wykorzystywanymi przez organizmy metylotroficzne mogą także być związki wielowęglowe, lecz posiadajace grupę metylową, a pozbawione wiązań pomiędzy dwoma węglami (np. Eter dimetylowy).
 3. Jakie jony są najłatwiej przyswajalne?
  NH4+, SO42-, PO43-
 4. źródła różnych składników odżywczych
  • namok kukurydziany
  • wywar gorzelniany
  • hydrolizaty białkowe
  • mąka sojowa
  • mąka kukurydziana
  • mączka rybna
 5. za co odpowiedzialny jest dipikolinian wapniowy?
  za ciepłooporność przetrwalników bakteryjnych
 6. na czym polega antagonizm jonowy?
  na neutralizacji nadmiaru jakichś jonów poprzez znoszenie niekorzystnego działania nadmiaru tych jonów czy pierwiastków przez użycie odpowiedniego stężenia innego
Author:
Magdalena
ID:
184068
Card Set:
2.2.2. Pierwiastki podstawowe i śladowe
Updated:
2012-11-17 11:11:15
Tags:
biotechnologia chmiel
Folders:

Description:
2.2.2
Show Answers: