2.3.2 Białka

Home > Flashcards > Print Preview

The flashcards below were created by user Magdalena on FreezingBlue Flashcards. What would you like to do?


 1. co to jest pepton?
  handlowy produkt hydrolizy białek
 2. jakie organizmy przejawiają dużą aktywność proteolityczną?
  • Bacillus
  • bakt. kw. mlekowego
  • promieniowce
  • grzyby: Mucor, Aspergillus, Penicillium
 3. jakie białka znacznie łatwiej ulegają proteolizie?
  te zdenaturowane, np. po procesie sterylizacji podloża hodowlanego
 4. jak działają endopeptydazy (proteinazy) ?
  rozszczepiają białka na mniejsze fragmenty polipeptydowe
 5. jak dzielą się egzopeptydazy?
  na karboksypeptydazy i aminopeptydazy
 6. jak działają peptydazy dipeptydylowe?
  odszczepiają fragmenty dipeptydowe

Card Set Information

Author:
Magdalena
ID:
184072
Filename:
2.3.2 Białka
Updated:
2012-11-17 12:44:03
Tags:
biotechnologia chmiel
Folders:

Description:
2.3.2
Show Answers:

What would you like to do?

Home > Flashcards > Print Preview