2.3.2 Białka

The flashcards below were created by user Magdalena on FreezingBlue Flashcards.

 1. co to jest pepton?
  handlowy produkt hydrolizy białek
 2. jakie organizmy przejawiają dużą aktywność proteolityczną?
  • Bacillus
  • bakt. kw. mlekowego
  • promieniowce
  • grzyby: Mucor, Aspergillus, Penicillium
 3. jakie białka znacznie łatwiej ulegają proteolizie?
  te zdenaturowane, np. po procesie sterylizacji podloża hodowlanego
 4. jak działają endopeptydazy (proteinazy) ?
  rozszczepiają białka na mniejsze fragmenty polipeptydowe
 5. jak dzielą się egzopeptydazy?
  na karboksypeptydazy i aminopeptydazy
 6. jak działają peptydazy dipeptydylowe?
  odszczepiają fragmenty dipeptydowe
Author:
Magdalena
ID:
184072
Card Set:
2.3.2 Białka
Updated:
2012-11-17 12:44:03
Tags:
biotechnologia chmiel
Folders:

Description:
2.3.2
Show Answers: