2.3.3. Tłuszcze

The flashcards below were created by user Magdalena on FreezingBlue Flashcards.

 1. jakie zastosowanie mają tłuszcze zwierzęce i oleje roślinne w biotechnologii?
  jako środki przeciwpianowe
 2. dlaczego lipidy są znacznie bardziej wydajniejszym źródłem E niż węglowodany czy białka?
  bo mają wyższy stopień zredukowania
 3. ile razy więcej E jest w 1g tłuszczów niż w 1 g węglowodanów?
  2,2x więcej
 4. do jakiej frupy enzymów należą lipazy?
  esterazy
 5. jakie organizmy wytwarzają duże ilości enzymów lipolitycznych?
  • grzyby:
  • Aspergillus
  • Mucor
  • Rhizopus
  • Candida
  • bakterie, np.:
  • Pseudomonas fragii
 6. na czym polega mechanizm degradacji nasyconych kw. tł.?
  na usuwaniu kolejnych jednostek dwuwęglowych przy udziale koenzymu A
 7. w jakiej postaci jest zaktywowany łańcuch kw.tł.?
  w postaci acylo-CoA
 8. jakie dwa enzymy są potrzebne dodatkowo w utlenianiu nienasyconych kw.tł. i jak one działają?
  • izomeraza zmienia położenie podwójnego wiązania z pozycji cis-delta3 do pozycji trans-delta2
  • epimeraza zmienia konfigurację grupy hydroksylowej w pozycji C-3
Author:
Magdalena
ID:
184074
Card Set:
2.3.3. Tłuszcze
Updated:
2012-11-17 12:56:11
Tags:
biotechnologia chmiel
Folders:

Description:
2.3.3
Show Answers: