2.3.4 Węglowodory

The flashcards below were created by user Magdalena on FreezingBlue Flashcards.

 1. jakie grzyby mają zdolność przyswajania n-alkanów (szczególnie o dł. 12-16 at. C) ?
  • Candida lipolytica
  • grzyby strzępkowe głównie z klasy Deuteromycetes
 2. jakie bakterie mają zdolność przyswajania n-alkanów (szczególnie o dł. 12-16 at. C) ?
  • Arthrobacter
  • Brevibacterium
  • Corynebacterium
  • Pseudomonas
 3. jakie promieniowce mają zdolność przyswajania n-alkanów (szczególnie o dł. 12-16 at. C) ?
  • Actinomyces
  • Nocardia
  • Streptomyces
 4. czym są promieniowce?
  typ Actinobacteria, organizmy prokariotyczne, tworzące rząd Gram-dodatnich bakterii. Występują powszechnie w glebie, oborniku itp. Do grupy tej należą również patogeny, wywołujące choroby ludzi, zwierząt i roślin. Niektóre gatunki tworzą symbiozę z roślinami wyższymi (np. z olchami) i wiążą azot atmosferyczny.
 5. Jak działają oksygenazy (hydroksylazy)?
  utleniają węglowodory do odpowiednich alkoholi
 6. co robią dehydrogenazy?
  przemieniają alkohole w aldehydy i kw. tł.
 7. co się dzieje w beta oksydacji?
  kw.tł. są zmieniane w acetylo-CoA
 8. czym jest katechol?
  bezpośredni metabolit występujący przed rozszczepieniem pierścienia benzoesowego
Author:
Magdalena
ID:
184076
Card Set:
2.3.4 Węglowodory
Updated:
2012-11-17 13:07:40
Tags:
biotechnologia chmiel
Folders:

Description:
2.3.4
Show Answers: