English Turkish 1

The flashcards below were created by user sonokta on FreezingBlue Flashcards.

 1. a tourist attraction
  turistlerin cazibe odağı
 2. abroad
  yurt dışı, ortalıkta meydanda
 3. accept
  kabul etmek
 4. accident
  kaza
 5. account
  bir olayın yazılı veya sözlü anlatımı, hesap
 6. account (to sb) for sth
  -in hesabını vermek, -i izah etmek
 7. account for sth
  bir şeyin tamamını oluşturmak
 8. advance
  ilerlemek, gelişmek, avans ödemek
 9. annoy
  rahatsız etmek
 10. apologize to sb
  özür dilemek
 11. applicant
  müracaat eden, aday
 12. arise
  ortaya çıkmak, yataktan kalkmak
 13. arrive at/in
  varmak, ulaşmak
 14. attend
  gitmek/katılmak, devam etmek
 15. authority
  yetki, bir konuda uzman/otorite
 16. embarrass
  utandırmak
 17. bonus payment
  ikramiye ödemesi
 18. bother
  zahmet etmek, sıkıntı vermek/rahatsız etmek
 19. candidate
  aday, namzet
 20. cheat
  kopya çekmek, (on sb / sb out of sth) aldatmak
 21. come to a decision
  karara varmak
 22. come to power
  iktidara gelmek
 23. comedy duo
  komedi ikilisi
 24. committee
  komisyon, heyet, komite
 25. consider
  göz önünde bulundurmak/düşünmek
 26. considerable
  kayda değer, dikkate ayan
 27. construction
  yapılı , inşa, bina
 28. correspondence
  uyuşma, benzerlik, mektuplaşma
 29. council
  konsey, yönetim kurulu
 30. count
  - e güvenmek, – i hesaba katmak
 31. crime
  suç
 32. cure
  tedavi, tedavi etme, ilaç, tütsülemek
 33. debate
  tartışma, müzakere, düşünüp taşınmak
 34. debtor
  borçlu
 35. decide
  karar vermek
 36. delay
  gecikmek, geciktirmek.
 37. deserve
  layık olmak, hak etmek
 38. discover
  keşfetmek
 39. discuss
  tartışmak
 40. dismiss
  işten atmak, aklından çıkartmak,
 41. drop
  düşürmek, damla, bırakmak
 42. duty
  görev, vergi, harç
Author:
sonokta
ID:
184203
Card Set:
English Turkish 1
Updated:
2012-11-18 15:42:45
Tags:
English Turkish
Folders:

Description:
English Turkish
Show Answers: