English Turkish 8

The flashcards below were created by user sonokta on FreezingBlue Flashcards.

 1. gradually
  yavaş  yavaş , giderek artan bir  şekilde
 2. harbour
  liman
 3. hiker
  uzun yürüyüş  yapan kimse
 4. implode
  iç patlamak
 5. incidental
  tesadüfi
 6. include
  içermek
 7. individual
  bireysel, tek, yalnız
 8. inevitably
  kaçınılmaz bir  şekilde
 9. ingredient
  bileşen, malzeme
 10. instead
  yerine
 11. interval
  aralık, süre
 12. involve
  içermek
 13. keep sb awake
  birini uyanık tutmak
 14. keep up with
  - e yetişmek
 15. local
  yerel, mahalli
 16. look for
  aramak beklemek
 17. lose
  yitirmek, kaybetmek
 18. main course
  ana yemek
 19. obvious
  aşikar apaçık
 20. occasion
  olay, fırsat, vesile
 21. occur
  ortaya çıkmak
 22. opportunity
  olanak, fırsat
 23. peach
  şeftali
 24. percent
  yüzde
 25. perform
  gerçekleştirmek
 26. point out
  göstermek, işaret etmek
 27. praise
  övmek, methetmek
 28. prehistoric times
  tarik öncesi zamanlar
 29. process
  süreç, işlem
 30. properly
  tam anlamıyla
 31. put an end to sth
  bir  şeyi sonlandırmak
 32. quit
  bırakmak, vazgeçmek, kesilmek, durmak
 33. rapidly
  hızla, süratle
 34. recover
  iyileşmek, kurtarmak
 35. reduce
  azaltmak, küçültmek
 36. referee
  hakem
 37. region
  yöre, bölge, alan
 38. relieve
  sıkıntısını hafifletmek, gönlünü ferahlatmak
 39. resemblance
  benzerlik
 40. reveal
  açığa çıkarmak
 41. reward
  ödül, mükafat
 42. satisfactory
  tatmin edici, doyurucu
 43. scout
  izci
 44. separatist forces
  ayrılıkçı güçler
Author:
sonokta
ID:
184420
Card Set:
English Turkish 8
Updated:
2012-11-19 23:23:33
Tags:
English Turkish
Folders:

Description:
English Turkish
Show Answers: