English Turkish 14

The flashcards below were created by user sonokta on FreezingBlue Flashcards.

 1. vital
  yaşamsal, hayati önem taşıyan
 2. vocal cords
  ses telleri
 3. wander from the point
  konudan uzaklaşmak
 4. witch
  büyücü, cadı
 5. within the first week
  ilk hafta içinde
 6. worthless
  kıymetsiz, değersiz
 7. abundant
  bol, bereketli
 8. accompany
  eşlik etmek, refakat etmek
 9. accomplish
  başarmak, üstesinden gelmek
 10. achieve
  başarmak, yapmak
 11. acknowledge
  kabul etmek
 12. acquaint
  bilgi vermek, haberdar etmek
 13. acquaintance
  tanıdık, tanış
 14. acquire
  elde etmek, edinmek, kazanmak
 15. activist
  eylemci
 16. adverse
  elverişsiz, menfaatine aykırı, aleyhte
 17. ailment
  hastalık, rahatsızlık
 18. all of a sudden
  aniden
 19. allege
  iddia etmek
 20. alley
  dar sokak, ara yol
 21. amendment
  değişiklik, düzeltme
 22. amenity
  hayatı kolaylaştıran  şeyler (otel, park gibi)
 23. amid
  ortasında, arasına
 24. ancestors
  ata, cet
 25. annual outing
  yıllık gider
 26. ant
  karınca
 27. antibody
  antikor
 28. anyhow
  her neyse, gene de, yine de
 29. apart from
  - den ayrı
 30. appal
  dehşete düşürmek,  şoke etmek
 31. applicable
  uygulanabilir
 32. apprehend
  yakalamak, tutuklamak, anlamak, kavramak
 33. aquatic
  suda yaşayan, sucul
 34. artificial
  yapay
 35. ascent
  çıkış , tırmanış , yükseliş
 36. assault
  saldırmak
 37. assignment
  atama, tayin, görev
 38. associate
  (with) ile ilişkide bulunmak, - i hatırlatmak
 39. astonishment
  hayret, şaşkınlık
 40. attendant
  bir hizmette bulunan görevli
 41. auction
  açık artırma, mezat
 42. avalanche
  çığ, heyelan
 43. bandit
  haydut, eşkıya
Author:
sonokta
ID:
184457
Card Set:
English Turkish 14
Updated:
2012-11-19 23:00:50
Tags:
English Turkish
Folders:

Description:
English Turkish
Show Answers: