Hur Sverige styrs.

The flashcards below were created by user Anonymous on FreezingBlue Flashcards.

 1. Hur styrs Sverige?
  Sverige är en demokrati.
 2. När kom riksdagen till?
  På Gustav Vasas tid (1500-talet)
 3. Vilket år blev det lika rösträtt för alla myndiga män?
  År 1918.
 4. När fick alla myndiga kvinnor rösträtt?
  År 1921.
 5. Vad behöver du var aför att få rösta?
  Svensk medborgare och 18 år.
 6. Vad är riksdagens uppgifter?
  Att kontrollera regeringens arbete, beslut om lagar och godkänna regeringens budgetförslag.
 7. Vad är ett budgetförslag?
  En plan för hur landets pengar ska användas/fördelas.
 8. Vad kallas dem som sitter i riksdagen?
  Riksdagsledarmöter.
 9. Hur många ledarmöter finns det?
  349 st (för att det inte ska kunna bli jämnt när dem röstar).
 10. Hur många procent behöver ett parti för att få sitta i riksdagen?
  4%
 11. Hur många partier sitter i riksdagen nu?
  Åtta st.
 12. Vilka är partierna i riksdagen?
  • Nya Moderaterna (M)
  • Socialdemokraterna (S)
  • Sverigedemokraterna (SD)
  • Vänsterparrtiet (VP)
  • Miljöpartiet (MP) 
  • Centerpartiet (C)
  • Kristdemokraterna (KD)
  • Folkpartiet (F)
 13. När är det val?
  Var fjärde år den andra söndagen i september.
 14. Vad är regeringen?
  Det eller de partier som fått flest röster i valet bildar en regering.
 15. Vem är regeringens ordförande?
  Den som är ordförande i det största partiet i regeringen blir stadsminister.
 16. Vad är regeringens uppgifter?
  Att ta fram olika lagförslag, göra en budget för statens ekonomi, benåda brottslingar och förhandla utomlands.
 17. Hur många län finns det i Sverige?
  21 st.
 18. Vem är chef i ett län?
  Landshövdingen.
 19. Vad beslutar länsstyrelssen om?
  Socialfrågor och samhälsplanering.
 20. Vad ansvarar landstinget framförallt för?
  Sjukvård och tandvård.
 21. Hur många kommuner är Sverige indelat i?
  290 st.
 22. Var fattas besluten som rör kommunen?
  Hos Kommunfullmäktige.
 23. Vad ansvarar kommunen bl.a. för?
  Grundskolan, förskolan, gymnasiet, äldreomsorg vatten & avlopp och beslut om bygglov.
 24. Vilka är Sveriges fyra grundlagar?
  • Regeringsformen
  • Successionsförordningen
  • Tryckfrihetsförordnigen
  • Yttrandefrihetsgrundlagen
Author:
Anonymous
ID:
184475
Card Set:
Hur Sverige styrs.
Updated:
2012-11-19 20:12:27
Tags:
hur Sverige styrs
Folders:

Description:
Om hur Sverige styrs.
Show Answers: