English Turkish 22

The flashcards below were created by user sonokta on FreezingBlue Flashcards.

 1. shine
  parlamak, ışık saçmak,
 2. shrink
  çekmek
 3. sight disorders
  görme bozukluğu
 4. skin
  deri, derisini yüzmek
 5. slip
  kaymak, dikkat çekmeden gizlice girmek
 6. source
  kaynak
 7. speed up
  hızlanmak
 8. spread
  yaymak, yayılmak
 9. stand little chance
  bir işi yapmakta az  şansı olmak
 10. starve to death
  açlıktan ölmek
 11. strict
  sert, katı, kurallara çok bağlı
 12. strike
  vurmak, çarpmak
 13. struggle
  çabalamak, mücadele etmek
 14. subsistence
  ekmek parası, geçim kaynağı
 15. success
  başarılı, başarma
 16. superstition
  hurafe, batıl inanç
 17. supporter
  destekçi, taraftar
 18. swap
  değiş  tokuş
 19. terrific
  müthiş , korkunç
 20. thereat of extinction
  yok olma tehdidi
 21. thin
  zayıf, ince
 22. thrive
  çok iyi gelişmek, büyümek, işin tıkırında olması
 23. tournament
  turnuva
 24. trainee
  eğitilmiş  kişi
 25. trend
  yönelmek, eğilim göstermek
 26. trust
  güven, güvenmek, itimat etmek
 27. unbearable
  katlanılmaz, çekilmez, dayanılmaz.
 28. verdict
  jüri kararı, hüküm, karar
 29. volunteer
  gönüllü, gönüllü asker
 30. waste
  israf etmek, atık,
 31. weep with joy
  sevinçten ağlamak
 32. witness
  tanık, şahit
 33. accessible
  ulaşılabilir, kolay bulunur
 34. achieve
  başarmak
 35. afford to buy
  parasal gücü olmak
 36. afterwards
  daha sonra
 37. alteration
  değiştirme, değişim
 38. approach
  yaklaşmak, yaklaşım tarzı
 39. at all
  hiç
 40. at dawn
  şafakta
 41. batter
  pasta hamuru, yumruklamak, yıpratmak
 42. be about to do sth
  bir  şeyi yapmak üzere olmak
 43. be on display
  gösterimde
 44. be scared of sth
  bir  şeyden ödü patlamak
 45. blow
  esmek, üflemek
 46. brace
  payanda, destek, desteklemek
Author:
sonokta
ID:
184518
Card Set:
English Turkish 22
Updated:
2012-11-19 23:24:25
Tags:
English Turkish
Folders:

Description:
English Turkish
Show Answers: