English Turkish 23

The flashcards below were created by user sonokta on FreezingBlue Flashcards.

 1. hide and seek
  saklambaç
 2. high expenditure
  yüksek masraf, gider
 3. high- pitched
  yüksek perdeli, sesli
 4. hijack
  uçak kaçırmak, kamyon/tren soymak
 5. hinder
  engellemek
 6. home appliances
  ev araç gereçleri
 7. horn
  boynuz, korna, klakson
 8. hostage
  rehine, tutsak
 9. hurricane
  kasırga
 10. identical
  aynı, tıpkısı
 11. immense
  pek çok
 12. impartial
  tarafsız, yansız
 13. indicate
  işaret etmek, göstermek
 14. indifferent
  kaygısız, umursamaz
 15. influential
  etkili, sözü geçen
 16. innocence
  masumluk, suçsuzluk
 17. inquire
  bilgi toplamak, araştırmak
 18. insomnia
  uykusuzluk hastalığı
 19. interactions
  birbirini etkileme, etkileşim
 20. investment
  yatırım
 21. invigorate
  canlandırmak, güçlendirmek
 22. invisible
  görünmez
 23. irrigation
  sulama
 24. ivory
  fildişi
 25. dispose
  yerleştirmek, hazırlamak
 26. dissolve
  eritmek, çözmek, feshetmek, son vermek
 27. dissuade from
  den vazgeçirmek, caydırmak
 28. distinguish
  ayırt etmek, ayırmak
 29. distribute
  dağıtmak, yaymak
 30. dockyard
  tersane
 31. domesticate
  evcilleştirmek
 32. dry farming
  kuru tarım
 33. dump
  boşaltmak, atmak, toptan ucuza satmak, damping
 34. dwarf
  cüce
 35. become extinct
  nesli tükenmek
 36. become frantic
  çılgına dönmek, telaşlı olmak
 37. become neurotic
  sinir hastası olmak
 38. become unbearable
  katlanılmaz duruma gelmek
 39. beverages
  içecek, meşrubat
 40. lend
  harman karışım
 41. candidate
  aday
 42. cell
  hücre, küçük oda
 43. chambermaids
  oda hizmetçisi
 44. reduce
  azaltmak, indirmek, düşürmek
Author:
sonokta
ID:
184520
Card Set:
English Turkish 23
Updated:
2012-11-19 23:27:29
Tags:
English Turkish
Folders:

Description:
English Turkish
Show Answers: