Tagalog

Home > Preview

The flashcards below were created by user AdanAntonio on FreezingBlue Flashcards.


 1. Ngayong Pasko, nawa'y mapuno ang iyong tahanan ng tamis ng pagmamahal mula sa iyong pamilya at mga kaibigan. 

  Ngayong Pasko, nawa'y mapuno ang inyong tahanan ng tamis ng pagmamahal mula sa inyong pamilya at mga kaibigan.
  This Christmas, may your home be filled with the sweetness of love from your family and friends. (to a person not older than you) 

  This Christmas, may your home be filled with the sweetness of love from your family and friends. (to an older person or to a group)
 2. Ang Pasko ay panahon ng pagpapatawad.
  Christmas is a time of forgiveness.
 3. Kalimutan natin ang mga relasyong ma-aanghang at mga di-pagkakaunawaan ngayong Pasko.
  Let's forget pungent relationships and misunderstandings this Christmas.
 4. Ngayong Pasko, sana mapuno ang iyong puso ng kapayapaan.

  Ngayong Pasko, sana mapuno ang inyong puso ng kapayapaan.
  This Christmas, may your heart be filled with peace. (to a person not older)

  This Christmas, may your heart be filled with peace. (to an older person)
 5. Sana mapuno ang inyong mga puso ng kapayapaan at pagpapala ngayong Pasko. 
  May your hearts be filled with peace and blessings this Christmas. (to two or more people)
 6. Sana magustuhan mo ang regalo ko sa iyo.
  Hope you like my gift to you. (casual, to one person)
 7. Sana magustuhan mo ang pamasko ko.
  Hope you like my Christmas gift. (casual, to one person)

Card Set Information

Author:
AdanAntonio
ID:
184694
Filename:
Tagalog
Updated:
2012-11-20 21:33:15
Tags:
Christmas Geetings Cards
Folders:

Description:
Christmas Greetings on Cards
Show Answers:

What would you like to do?

Home > Flashcards > Print Preview