Tagalog

The flashcards below were created by user AkamuAnakoni on FreezingBlue Flashcards.

 1. Tinawid ni Christopher Columbus ang Karagatang Atlantiko.
  Christopher Columbus crossed the Atlantic Ocean.
 2. Siya ay nakarating sa Amerika noong Oktubre 12, 1492. 
  He arrived in America on October 12, 1492.
 3. Maligayang Araw ni Columbus!
  Happy Columbus Day!
 4. Why isn't it celebrated in the Philippines?
  Because Christopher Columbus never made it to Asia!
 5. Si Columbus ay ipinanganak noong taong 1451. 
  Columbus was born in the year 1451.
 6. May dalawang anak na lalaki si Columbus.
  Columbus had two sons.
 7. Ang Santa Maria ang barko ni Columbus. 
  The Santa Maria was the ship of Columbus.
 8. Namatay siya noong 1506 sa Espanya.
  He died in 1506 in Spain.
Author:
AkamuAnakoni
ID:
184696
Card Set:
Tagalog
Updated:
2012-11-20 22:12:19
Tags:
Happy Columbus Day
Folders:

Description:
Happy Columbus Day!
Show Answers: