Kings College Words 5

The flashcards below were created by user tahagoksoy on FreezingBlue Flashcards.

 1. sequence
  sıra, dizi
 2. discuss
  tartışmak, görüşmek
 3. rush = hurry
  acele etmek, acele
 4. settle
  yerleşmek
 5. remind
  hatırlatmak, aklına getirmek
 6. sewing
  dikiş
 7. sew
  dikiş dikmek, dikmek
 8. mayor
  belediye başkanı
 9. cause
  sebep olmak, neden olmak, sebep, neden
 10. awaken
  uyandırmak
 11. memories
  hatıralar
 12. impetuasity
  acelecilik, tez canlılık
 13. turn up
  birşeyin sesini yükseltmek, bulmak, keşfetmek
 14. uninvited
  davetsiz
 15. wish
  istek.arzu, dilemek, arzu etmek
 16. instead
  yerine
 17. vacation
  tatil, izin
 18. honor
  onurlandırmak, şereflendirmek, onur, şeref
 19. glory
  şan, ün
 20. predicament
  çıkmaz, kötü durum
 21. fasten
  bağlamak, tutturmak, sabitlemek
 22. bind
  bağlamak
 23. haze
  cloudy air / pus, sis, hafif sis
 24. care
  ilgilenmek, bakım, dikkat
 25. take care
  kendine iyi bak, dikkat etmek
 26. compare
  karşılaştırmak, kıyaslamak
 27. bittersweet
  acı-tatlı, iyi ve kötü
 28. taste
  tatmak, tat, lezzet
 29. poke
  dürtme, dürtüklemek
Author:
tahagoksoy
ID:
185541
Card Set:
Kings College Words 5
Updated:
2012-11-27 04:53:05
Tags:
Kings College Words
Folders:

Description:
Kings College Words 5
Show Answers: