2.5.4 Parametry metabolicznej efektywności wzrostu

The flashcards below were created by user Magdalena on FreezingBlue Flashcards.

 1. Co charakteryzuje Ys ?
  • wydajność wzrostu
  • efektywność zużywania źródła C i E na syntezę masy komórkowej
 2. wzór na Ys
  Image Upload 1

  wyrażamy ją w gramach s.m. komórkowej na 1 g lub 1 mol substratu
 3. równanie bilansujące kierunki przemian (syntezę i resyntezę) kosztem zużywanego źródła C i E
  • Image Upload 2
  • YX/S - rzeczywista wydajność nowo syntetyzowanej masy komórkowej
  • m (mainteance coefficient) - współczynnik zachowawczy
 4. Jak otrzymujemy Qs - współczynnik metaboliczny zużywania substratu ?
  Image Upload 3
 5. jakie 2 parametry są używane w celu określenia energetycznej efektywności metabolizmu drobnoustrojów ?
  • Ye - wydajność suchej masy komórkowej w przeliczeniu na jeden elektron dostępny w przyswajanym substracie
  • YATP - wydajność wzrostu w przeliczeniu na  mol ATP powstający w trakcie przemiany źródła E
 6. wzór na YATP
  Image Upload 4

  YATP/S - ilość moli ATP powstająca z 1 mola substratu
 7. zakres YATP dla większości drobnoustrojów
  YATP = ~10.5 g/mol ATP (kilka do 30)
 8. Co to jest QATP ?
  współczynnik metaboliczny wyrażający sumaryczne zużywanie E przez jednostkę masy grzybni w jednostce czasu
 9. wzór na QATP
  Image Upload 5
 10. równanie bilansujące szybkość oddychania (fosforylacja oksydacyjna) w powiązaniu z przemianami eneregtycznymi przypadającymi na wzrost komórek i utrzymanie ich aktywności metabolicznej
  Image Upload 6
 11. jaki parametr charakteryzuje efektywność kataboliczną drobnoustrojów w stosunku do zużytego tlenu ?
  stosunek P/O - ilość wytworzonych cząsteczek ATP (z ADP) przypadającą na każdy atom tlenu przyjmujący elektrony w łańcuchu oddechowym  podczas degradacji źródła energii
 12. granice liczbowe parametru P/O i u jakich org. ?
  • od 0 - u względnych beztlenowców w warunkach minimalnego natlenienia
  • do 3 - u drobnoustrojów tlenowych w warunkacj maksymalnego sprzężenia energetycznego fosforylacji oksydacyjnej z transportem elektronów
 13. (slajd pokazowy)
  przykładowe wartości parametrów metabolicznej efektywności tlenowego wzrostu Penicillium chrysogenum w podłożu z glukozą
  Image Upload 7
Author:
Magdalena
ID:
185865
Card Set:
2.5.4 Parametry metabolicznej efektywności wzrostu
Updated:
2012-11-28 17:04:55
Tags:
biotechnologia chmiel
Folders:

Description:
2.5.4 O
Show Answers: